Blogi avalehel

Rikutud jõulurahu.

December 20th, 2010

Kui metsast tulles arvuti avasin ja postkastist kirju lugesin, oli jõulurahu rikutud. Metsaühistu oli saatnud maksunõustamise talituse juhtivspetsialisti Eha Kütt’i infokirja ühistu liikmetele edasi. Proovin seda veidi lahti harutada.

Mind (ja ilmselt paljusid teisigi metsaomanikke) puudutab sealt järgmine lõik: „Alates 2010.aastast on vääriselupaiga kasutusõiguse tasu maksustatav tulumaksuga ja 2010.a. saadud tasu tuleb deklareerida kui kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamise eest saadud tasu.“

Keskkonnaministri määrusi vääriselupaikade kohta on muudetud nii 2009. kui 2010.a. Keskkonnaministri uus määrus, mis jõustub 2011.a. 1.jaanuarist ja avaldati Riigi Teatajas I, 16.12.2010,3, lähtub Metsaseaduse §23-st („Vääriselupaik ja selle majandamine“) ja sellest on välja jäetud MS §10 (toetused erametsandusele). Samamoodi on ka hetkel kehtivas määruses, mis jõustus aprillis 2010.

Mulle on jäänud arusaamatuks, millal ja kuidas Rahandusministeerium, kelle haldusalasse maksu- ja tolliamet jääb, salamahti selle maksumuudatuse VEPi (vääriselupaikade) lepingutest tuleneva hüvitise saajatele „jõulukingituseks“ välja mõtles. Millegipärast pole ka erametsaomanikke esindav organisatsioon Erametsaliit seda märganud, aegsasti sekkunud ega püüdnud metsaomanike kaitseks samme astuda. Ajal, mil püütakse aktiivselt raiest saadava tulu maksustamise vähendamise eest seista, sünnivad selja taga hoopis uued metsaomanike maksustamise ideed.

Need, kes raiest tulu saavad, suudavad lõpuks maksusoodustused välja võidelda, aga need, kes üldriiklikes huvides on lubanud oma metsa loodusväärtusi 20 aasta jooksul puutumatuna hoida, saavad maksukoormuse kaela, ja isegi tagasiulatuvalt!

Kui mina sõlmisin 2007.a. lepingu vääriselupaikade kaitseks 20 aasta jooksul, siis tegin otsekohe järelepärimise rahandusministeeriumile ja sain vastuse maksuametilt, et nii füüsilisele isikule kui ka FIE-le on vääriselupaiga kaitseks sõlmitud lepingu järgi makstav hüvitis maksuvaba. Kuidas peaksin käituma, kui riik minu õiguslikke ootusi nüüd põrmustab?

Selgitab maksunõustaja pr.Kütt, et: „… ka 2010. aastale eelnenud aastatel sõlmitud lepingute puhul on nimetatud hüvitis alates 2010. aastast tulumaksuga maksustatav.“ Sest: „puudub rakendussäte selle kohta, et enne seadusemuudatust kehtiva lepingu puhul tuleks kõnealust tasu ka edaspidi toetusena käsitada.“ Kas siia ongi peidetud seesama §10 (toetused), mille keskkonnaminister uuest määrusest välja jättis? Ja rakendussätet, mis eristaks varasemad lepingud pärast 2010.a. aprilli sõlmitutest, ka pole!

Ootan ära juristide selgitused ja pean plaani, kas tuleb õiguskantsleri poole pöörduda oma õigustatud ootuste rikkumise pärast. Mis jõulurahust saab veel juttu olla!

2 vastus “Rikutud jõulurahu.”

  1. telc:

    Mis võimalused on lepingutingimuste jm asjaolude muutumisel leping ennetähtaegselt lõpetada?

  2. Leili:

    Kui notariaalne leping on olemas, siis on sellesse ka ennetähtaegse lõpetamise tingimused sisse kirjutatud. Nagu mulle meelde on jäänud (pole aega praegu seda paberit välja otsida), tuleb seni makstud raha tagastada ja lisaks üpris suur leppetrahv maksta.

Jäta vastus