Blogi avalehel

Noored hiireviud on lärmakad.

July 28th, 2011

Kui ma eile hommikul raba poolt mööda metsateed koju sõitsin, kostis autosse valju kisa. Võtsin hoo maha ja hakkasin jälgima, kustpoolt hääled tulevad. Vanem metsaosa sai läbi ja kõrval oli lageraielank. Seal eristas kõrv kuni kolme erinevast suunast kostvat nõudlikku häälitsust. Langi serval vastu vana metsa jäi kaseoksal silma ka üks asjaosaline – noor hiireviu. Põõsaste vahelt õnnestus mõni pilt teha, aga vahemaa oli üle paarisaja meetri, mistõttu ka pildi kvaliteet kehvake.

Kiusatus blogis hiireviudest juttu teha ikkagi oli, sest oksal istuvast hiireviust pilti saada on mõneti vedamine. Vanalinnud panevad otsemaid plehku, kui auto juhtub peatuma, inimesest hoidutakse võimalikult kaugele. Noorlindudel aga pole veel ohu kogemust. Neil on tegemist, et toidutooja tähelepanu endale tõmmata, umbes nii, et „mina siin!“.

Pärast lennuvõimeliseks saamist püsivad viupojad mõnda aega üsna pesa läheduses ja oma asukohast või tühjast kõhust annavad nad võimsa kisaga teada. Ööseks lennatakse turvalisuse mõttes veel koduseks saanud pesale. Kui aga on kätte õpitud nipid, kuidas ise toiduks hiiri või muid väiksemaid linde-loomi püüda ning tuntakse end piisavalt iseseisvana, siis loobutakse pesal käimisest. Vanalinnud jätavad toidutoomise kasvatuslikus mõttes üha harvemaks ja nii ei jäägi näljastel noortel muud üle, kui ise jahti pidama hakata. Linnulapse aeg saab sellega läbi ning algab maailma avastamine ja iseseisev elu.

Sel aastal on kõigil hiiretoidulistel röövlindudel pesades poegi üles kasvamas, sest toitu leidub piisavalt. Nii võib hiireviudel olla kaks või rohkemgi poega. Konnakotkaste seire näitas, et ka neil on hea poja-aasta, aga reeglina kasvatavad konnakotkad üles vaid üheainsa järglase. Kotkamehed räägivad, et söömata toidukraami hulgas on konnakotkaste pesades enamasti uruhiired, aga ka rohukonnad või mutid. Kui pojal pole isu kõike toodut kohe ära süüa, tähendab see, et kõht on täis ja et vanalinnud hangivad saaki hõlpsasti. Sama edukalt peaksid ka sarnaselt toituvad hiireviud endale ja poegadele saaki leidma.

Jäta vastus