Blogi avalehel

Kotkapojad kasvavad

July 17th, 2013

Kotkamehed kontrollivad praegu pesi, loevad üle pojad ja annavad pesitsustulemustele hinnanguid. Seejärel tehakse kokkuvõtteid nii pesade seisukorrast, teatatakse rikkumistest pesakaitsevööndi metsades, leitakse uusi pesi ja uuritakse vanade pesade mahajätmise põhjusi.

Meri- ja kaljukotkastel, kes on paiksed linnud ja asuvad pesitsema varakevadel, on pojad juba suured ja valmis peagi iseseisvalt hakkama saama. Kalakotkastel ja konnakotkastel aga on pojad alles napilt kuu vanused ning kasvatavad titesulgede asemele pärissulgi. Ka vanalindudel vahetub igal aastal osa sulgedest ja nii võib kotka istumispuu juurest väljalangenud kotkasulgi leida.

Vanalinnud julgevad oma poja(d) jätta päeval juba mõneks ajaks omapead, kuni ise toitu hankimas käivad. Eks sellega võivad kaasneda mitmed ohud, näiteks kanakulli rünnak pojale või nugise rüüsteretk, samas on vanalinnud sunnitud järjest suuremaks sirguvale pojale aina rohkem toitu püüdma. Öösel ollakse ikka pesal koos ja saju korral varjab vanalind oma kehaga poega vihma eest. Selline hoolitsus kestab, kuni pojal pärissuled keha katavad, tiivad kandma hakkavad ja iseseisvalt lendamine selgeks saab. Esialgu tullakse veel pesale, sest seal on harjutud vanemate toodud toitu saama. Hiljem jäetakse pesa maha, liigutakse laiemalt ringi, proovitakse iseseisvalt saaki püüda ja puhatakse puuoksal.

Nii läheb juhul, kui vanalinnud praegu poja toitmiseks küllaldaselt saaki suudavad hankida, hoolikalt pesa kaitsevad ning kui looduslikud vaenlased või inimese hoolimatus mingil viisil lindudele kurja ei tee.

Minu metsas on väike-konnakotkaste paaril ka sel aastal järglane kasvamas. Augustis võib juba poja kilkeid kuulda ja teda ennastki väljadel või tee ääres lähedalt näha. Viimase kümne aasta jooksul on selles pesas üheksa kotkapoega üles kasvanud, ainult ühel aastal jäi pesa tühjaks.

Jäta vastus