Blogi avalehel

Piirangud ja nende hüvitamine

July 23rd, 2013

Rahvusringhäälingu uudistes räägiti, et õiguskantsleri kätte jõudis põllumajandusministri kiri, milles palutakse anda hinnang, kas Natura toetuste hektaripõhine jaotamise kord on õiguspärane. Erametsaliit on seisukohal, et siiani toiminud toetuse jaotamine on piisavalt selge.

Minul Natura alasid pole ega ole olnud põhjust seda toetust taotleda. Küll aga on mul selliseid looduskaitselisi piiranguid tulundusmetsas, millele juhib võrdse kohtlemise printsiibile viidates tähelepanu ka minister oma kirjas.

Maaomanikud, kel on piirangud väljapool Natura alasid, näiteks kaitsealuste liikide elupaigad tulundusmetsas, on igasugustest toetustest siiani ilma jäetud.

Olen juba aastaid kannatlikult oodanud arutelusid ja keskkonnaministeeriumi seisukohti sel teemal. Ise kirjutanud ja rääkinud olen sellest nii siinses blogis kui erametsa portaali Metsakajas. Looduskaitses kiputakse valdavalt nägema majanduse arengu takistajat, kuid leidub ka teistsuguseid maaomanikke, kes tunnetavad, et haruldased ja kaitset vajavad liigid, olgu need taimed, samblad, linnud, kahepaiksed jne, lisavad nende omandile väärtust juurde. Nii nad kaitsevadki neid ise, nõudmata tasu või tunnustust.

Samal ajal aga hekseldavad mõned maaomanikud oma kokkuostetud ja aastaid harimata põllumaadel rohttaimed sinnasamasse kasutult mädanema, et toetusrahasid teenida.

Põllumajandusminister lubab, et lähiajal hakatakse koos keskkonnaministeeriumiga arutama ka väljaspool Natura alasid kehtivate looduskaitseliste piirangute hüvitamise võimalusi. Põllumajandusminister on rõhutanud, et toetused peavad eelkõige olema suunatud neile, kes oma tegevusega midagi loovad. Loodust kaitsev omanik annab kogu ühiskonnale parema elukeskkonna. Seega võib minister rahumeeli teha ettepaneku rohuhekseldajad toetusest ilma jätta ning vaba raha ümber jaotada.

Jäta vastus