Blogi avalehel

Erametsandust kujundavad omanikud

August 26th, 2013

Hulk häid emotsioone on kogunenud viimase nädala jooksul, mil olen saanud käia teiste metsaomanike metsi ja töid-tegemisi vaatamas.

Laupäeval toimus järjekordne talumetsamajandajate kokkutulek Ida-Virumaal Iisaku metsaühistu liikme Janek Kuuse maadel. Tema tunnistati 2012.aastal Eesti parimaks talumetsamajandajaks. Eesti Erametsaliit korraldab igal aastal konkursi ja siis talumetsamajandajate kokkutuleku eelmise aasta võitja juures.

Pärast Iisaku metsades nähtut ei jäänud midagi kripeldama. Kõik oli perfektne. Just selliseid metsaomanikke tulebki tunnustada, neist rääkida ja metsade majandamist näidata. Loo juures on väike pildigalerii nii Janek Kuuse metsast kui kokkutulekulistest.

Pikal tagasisõidul kodu poole oli aega mõelda erametsaliidu kui metsaomanike esindusorganisatsiooni, samuti talumetsaomanike tuleviku üle. Arvan, et erametsandus edeneb ning kasvatab oma mõju, kui metsaomanikud omavahel suhtlevad ja käivad vastastikku kogemusi vahetamas.

Erametsaliidu olemasolu, vaatamata organisatsiooni sees üles kerkivatele vastuoludele, on kindlasti vajalik. Kes siis meid, erametsaomanikke ühendaks, meid riigiga suhtlemisel esindaks, kes meie õigusi kaitseks, meie soove ja nõudmisi sõnastaks ja kuuldavaks teeks. Kes teine otsiks igal aastal üles parimad metsamajandajad või -hoidjad ja kes meid omavahel kokku viiks?

Iseasi muidugi, et nii eripalgelise liikmeskonna juures, kui püütakse korraga esindada metsaomandi suuruse, majandamisvormide ja tootlikkuse poolest erinevaid väikeomanikke ning suuri metsafirmasid, ongi vastuolud paratamatud. Erametsaliit ei tohi neist vastuoludest üle vaadata, vaid peab probleemi olemust julgelt tunnistama ja lahendusi otsima. Ehk leiaks ja loetleks üles suurte ja väikeste ühisosa ega häbeneks tunnistada, et paljuski oleme erinevad? On ju väiksema metsaomandiga liikmeid, kelle jaoks pole tähtis pidevalt puitu turule toota ja tulu saada, vaid raiuda metsast üksnes vajaduse korral ja võimalikult väikses koguses, säilitada eri vanuses metsa kui kodumaastiku osa ja maapere elamise keskkonda. Veel võiks erametsaliit õhutada oma liikmeid mitte müüma kergekäeliselt oma maad, vaid seda ise majandama ja järeltulijatele pärandama. Seegi võiks olla metsaomanike esindusorganisatsiooni riikluse järjepidevust kandev missioon.

Jäta vastus