Blogi avalehel

Vaheldusrikkad erametsad

August 27th, 2013

 

Eelmisel nädalal tegime oma metsaühistu rahvaga väikese ringsõidu liikmete metsades. Valisime vaatamiseks lähestikku olevad kinnistud, et korraga rohkem näha jõuaks.

Esimese asjana jäi silma maaparandus, kraavide süvendus, tuletõrje veevõtukohtade ja metsateede ehitus, mida ühe küla piirides on tehtud 13 km jagu. Endised läbimatud metsasihid on saanud korraliku katte ja muutunud aastaringselt sõidetavateks. Lisaks muidugi Leader programmi toel korda tehtud külaplats eramaal koos vajalike rajatistega, sh. kõlakojaga esinejatele.

Mõne aastaga on metsad tugevasti muutunud. Meie ühistu meeste lageraielangid on uuendatud, mehest kõrgemad noorendikud kasvamas. Jutuks olid ka põdrakahjustused männikultuurides. Selle vastu on metsaühistu esimehel kolmes kohas rajatud võrguga ümbritsetud ulukiaiad. Küsisin, kas ta ilma toetusteta oleks sellist asja teinud. „Ei oleks,“ kõlas vastus. Liiga kallis investeering. Samas võib nüüd vähemalt põtrade pärast mõnda aega muretu olla.

Minu metsas põdrad olulist kurja pole teinud ja seepärast ma ei ole iialgi mõelnud mingeid aedu rajada. Las loomad liiguvad vabalt, pealegi pole noored kuused põdrale nii ahvatlevad kui männiladvad ja koor. Tuleb lihtsalt natuke noori haabu, tammesid ja remmelgat jätta, mis põtru enda ligi meelitavad.

Veel vaatasime teise metsaomaniku juures serbia kuuse istandikku. Maa-ala pole suur, see-eest otse kodu juures ja teelt hästi vaadeldav. Kui puud suuremaks saavad ja oksad tuule käes lehvivad, saab näha, kuidas roheline okaspuu vahepeal halli värvi näitab. Taimed kasvatas mees seemnest ise.

Vaatasime üle ka metsaühistu rahvaga 2010.a. talgukorras istutatud väiksema männikultuuri. Tol korral kartsime, et väljaveninud pikad taimed nagunii kõik kasvama ei lähe, seepärast istutasime tihedalt. Praegu sirgubki seal elujõuline männinoorendik, olgugi, et kõik taimed tõepoolest kasvama ei hakanud.

Sellised ringikäimised on alati muljetavaldavad, annavad uusi ideid ja teadmisi, kuidas ka oma metsas võiks teha. Ja kõige olulisem järeldus – oma metsa lähedal elavate omanike erametsad on häid tavasid ja metsatarkusi järgides armastusega hooldatud, vaheldusrikkad ja igaühe enda soovide kohaselt kujundatud.

Jäta vastus