Blogi avalehel

Jõgi ääreni vett täis

November 20th, 2013

Seda võis arvata, et kuiva suve ja sademetevaese septembri-oktoobri järel ükskord taevaluugi lahti pääsevad. Nii ka juhtus ning november on just selline hall ja märg nagu oleme Eestimaal harjunud.

Mina muidugi olen rõõmus, et sademed pole lumena alla tulnud, mis märga maad veelgi rohkem hautaks. Enne on ikka korralikku külma vaja, alles uue aasta paiku võiks raasukese lund saputada – et pime aeg valgemana tunduks.

Ühel selgemal päeval käisin jõge vaatamas, et kui palju tuul kaldalt vette puid murdnud on. Vastaskaldal kasvab seni veel puutumatuna seisnud mets, kust vahel mõni väsinud tüügas jõkke kukub. Minu poolel on endine karjamaa, seal on puid vähem, enamasti tuultele vastupidavamad tammed või saared. Jõudumööda oleme kuival ajal püüdnud jõkke langenud tüvesid ka välja sikutada, et hiljem suuri veesulgusid ei tekiks.

Meie kandis käib põllumaade maaparandussüsteemide rekonstrueerimine ning maaomanikud, ka mina, on koondunud maaparandusühistusse. Töid tehakse objektidel, kus minagi oma kunagises maaparandaja ametis kaasa lõin. Kontoritöö kõrvalt sai mõnikord lisaraha teenimiseks ka drenaažtorusid trassidele laiali vedamas käidud. Aseri keraamikatehases valmistatud punased savitorud laaditi virnast traktori järel veetavale kelgule ning sealt liikumise ajal trassile laiali, iga vaiatiku vahele tuli lugeda ja poetada täpne arv torusid. Pärast hakkas mitmekopaline drenaažiekskavaator kitsast tranšeed kaevama ja torumehed kaevikus võtsid äärelt laialiveetud savitorud, panid need kaeviku põhja ritta ning pilukohad kaeti klaasvildiga, et muld torudesse ei pääseks. Põllumaade kuivendamine oli omal ajal ikka väga tähtis töö.

Nüüd on Euroopa rahad abiks ning vanade kuivendussüsteemide parandamine taas päevakorral. Nii puhastatakse võsast ja süvendatakse kogujakraavid, uuendatakse drenaaži suudmed, uute plasttorudega asendatakse lagunenud truubid ja remonditakse põlluteed. Päris kosutav on mõnel päeval kohata oma tolleaegseid nooremaid töökaaslasi, kes nüüdki vapralt vana ametit peavad.

Jäta vastus