Blogi avalehel

Muutuvad külamaastikud

January 17th, 2014

Meie kandis on käimas suuremahuline maaparandussüsteemide taastamine, ümberehitamine. Esimese tööna puhastatakse põlluteede või metsa ja põllu vaheliste kraavide kaldad võsast, seejärel freesitakse kallastelt võsakännud ning lõpuks süvendatakse või puhastatakse setetest kraavid ja uuendatakse drenaažisuudmed.

Lähikonnas on juba mitu selliselt taastatud objekti valmis saanud, sama palju on veel töös. Kaovad harjumuspärased vaated, asemele tulevad suured lagedad väljad, just sellised, nagu nad veneaegse maaparanduse järel esialgu välja nägid.

Võsakoristuse käigus kerkivad määratud võsavirnad, mis hiljem hakkpuiduna katlamajadesse kütteks lähevad. Päris kahju, et meil läheduses kohalikku kütust ehk puitmassi kasutavaid katlamaju pole rajatud, sest materjal oleks lähedalt võtta ja kohalikel maaomanikelgi huvi seda pakkuda. Endiselt põletatakse ühiskatlamajades õli, eramajades valdavalt halupuid.

Ausalt öeldes mulle need suured lagedad põllud ei meeldi, meenutavad steppi. Need sobivad vaid suurtele põllumajandusmasinatele. Eks need omal ajal ka selle malli järgi endistele talupõllu siiludele projekteeriti ja valmis ehitati. Kahjuks kadusid maaparanduse käigus külast ka pooled talukohad. Mina kohalikuna veel mäletan neid hooneid ja talude nimesid, kuid hilisematel tulijatel pole aimugi, et mõne kivihunniku asemel oli kunagi vägev talu.

Ka minu sünnikodu põllud on maaparandustöödest haaratud. Positiivse poole pealt loodan, et uuendatakse ja ehitatakse juurde ka mulle metsa pääsemiseks vajalikud truubid.

Jäta vastus