Blogi avalehel

Mis see maa õieti maksab?

February 13th, 2014

Maaomanikud saavad või on juba saanud maksuametilt maamaksu teatised 2014.a. kohta. Meie vallas on see mitmendat aastat järjest 2%, ühesugune nii haritava kui metsamaa kohta.

Printisin minagi kõik maksuametist saadavad teatised kinnistute kaupa välja ning hakkasin huvi pärast võrdlema 2013.a. aasta omadega. Kõik peaks ju sama olema, kui protsent endine ning pind pole väiksemaks ega suuremaks muutunud, ometi on maamaks veidi tõusnud.

Kümnekonna euro pärast poleks arutamiseks suurt vajadust vist tekkinudki, kuni märkasin, et mingil põhjusel oli maksuvabastus ühe kinnistu konnakotka pesa kaitsetsoonis puudu. Helistasin ja see asi lubati ära klaarida. Veel pole jõudnud vaadata, kas uus maksuteatis ka vormistati. Enne ei tasu ju maksma hakata.

Aga kas minu või kestahes teise maale jäävas kaitsetsoonis metsa puutumatuna hoidmise eest ongi 10-eurone maamaksuvabastus metsaomanikule õiglane ja ainus kompensatsioon? Juba aastaid lubatakse omanikele üldistes huvides seatud rangete piirangute väärilist hüvitamist – siiani vaikus. Keskkonnaminister kord mainis, et ehk järgmisel aastal. Mina või iga teine kodanik ei saa riigile maamaksu või mistahes muu maksu tasumisse küll selliselt suhtuda, sest meid kuulutataks otsemaid maksuvõlglasteks koos sellega kaasnevate jamadega.
Maamaksu teatisi uurides sain aru, et selle kõikumine eelmise aastaga võrreldes polnud seotud ainult kotkapesa ümbritseva maa maksuvabastusega, vaid oli veel teisigi muutusi.

Nimelt erineb maksustamisaluse maa hind aastate võrdluses päris märkimisväärselt, just tõusu suunas. Kas maksuamet lähtub erinevates tsoonides kujunenud ostu-müügi tehingute turuhindadest? Või on vahepeal toimunud maa väärtuse ümberhindamine? On näha, et mõnes tsoonis on haritava põllumaa maksustamishind isegi rohkem tõusnud kui metsamaa oma. Mul on kõrvuti asuvad maatükid, ainult kraav vahel (pildil), kuid nad on teineteisest tublisti erinevates hinnatsoonides. Küll tahaks, et seda teemat näiteks Maaleht lähemalt valgustataks ja ka maamaksu arvutus näidise kujul selgeks tehtaks.

Jäta vastus