Blogi avalehel

Kaks raamatut korraga

May 8th, 2014

Oli hea päev, sain kaks vajalikku raamatut koos autogrammidega. On jälle põhjust mõned hetked väärt raamatute seltsis veeta.
„Metsasõbra meelespea“ on välja antud Eestimaa looduse Fondi poolt ja koostajaks on ELF-i metsaekspert Indrek Sell. Kümmekond aastat tagasi ilmus ridamisi väljaandeid metsaelustiku kohta, näiteks vääriselupaikadest ja Natura aladest, siis hulk aastaid ei trükitud midagi. „Metsasõbra meelespea“ suunab meid pärast vaheaega taas metsade elurikkuse juurde. Raamatu eesmärk on pakkuda taustateadmisi nii metsaomanikele kui metsamajandajatele. Eessõnas kirjutab metsaökoloogia professor Kalev Jõgiste tasakaalu otsimisest looduse ja metsamajandamise vahel. Järgnevad artiklid metsaelustikust, nagu seened, samblad, samblikud, rohustu ja põõsad, selgrootud, linnud ning pisiimetajad. Lõpuosas tehakse juttu surnud puidu ja säilikpuude tähtsusest metsa kui ökosüsteemi tasakaalus hoidmisel. Artiklid on illustreeritud fotodega.

Teise, mahukama raamatu sain healt sõbralt, loodusfotograaf Remo Savisaarelt, kes on selles ka paljude fotode autoriks. Raamat kannab pealkirja „Eesti röövlinnud“, koostajaks Tarvo Valker. Rohkete kvaliteetfotodega illustreeritud raamatus on kirjeldatud 33 Eestis esinevat röövlindu, kelle hulka kuuluvad kotkad, viud, haukad, pistrikud, harksabad, loorkullid ja kakud. On nende arvukuse muutusi ajavahemikus 1970 -2013 võrdlev tabel, rändekaardid, liikide põhjalik kirjeldus, määramist abistavad juhendid jne. Eessõna on kirjutanud Tiit Randla, kes ütleb, et paremini kaitstud loodus ja koduse elurikkuse teadvustamine on pannud paljusid meist uutmoodi mõtlema ja värskendama alateadvust mõistmaks, miks oli kotkas kunagi meile ülemlind ja öökull tarkuse sümbol. Seda etappi tähistabki nimetatud raamat.

Jäta vastus