Blogi avalehel

Veel on võimaluste aasta.

February 19th, 2009

Eile õhtul süvenesin 2009.a. metsanduslike toetuste tingimustesse ja hindasin oma võimalusi. Siseriiklike toetuste üldsumma 44 tuhat krooni jaguneb mitme meetme vahel, kuid kahjuks ei ole mul veel andmeid, milline osa sellest rahast on mõeldud metsaomanike otseseks toetamiseks. Otsese toetamise all mõtlen metsakasvatuslikke tõid nagu metsauuendus ja -hooldus. Kõik ülejäänud toetusliigid on kaudsed: koolituseks, nõustamiseks, ühistegevuse elavdamiseks või varasemate riigipoolsete kohustuste metsaomanike kaela veeretamise hüvitamiseks. Mõtlen siin metsa inventeerimist ja metsamajandamiskavade koostamist. Mulle on jäänud mulje, et praegu pole enam erilist huvi metsakorraldajat oma metsa kutsuda. Võimalik, et see on seotud langusega puiduturul ja vähese huviga metsa raiumise vastu. Kui oli raiebuum ja kehtis karmim Metsaseadus, siis sooviti sagedamini uusi inventeerimise andmeid, mille najal otsiti raievõimalusi. Küttepuid saab omanik väiksemates kogustes ka ilma metsamajandamiskavata raiuda.

Pärandkultuuri toetamise alla kuuluvate objektide nimekiri on kärbitud selliseks, et tõenäoliselt jäävad need rahad kasutamata. Määruse loojad pole arvestanud inventeerijate soovitusi ega sirvinud seniseid pärandkultuuri inventeerimise trükiseid, et vaadata, milliseid paiku peetakse meil säilitamist ja hooldamist väärivaks. On lähtutud kitsast temaatikast, mis erametsaomanikke väga vähe puudutab. Võimalik, et seda tehti keskkonnaministeeriumis sihilikult, kokkuhoidu silmas pidades.

Mind paneb tegelikult imestama, et metsaomanikel toetuste saamise võimalused üldse on säilinud. Arvatavasti on järgmisel aastal hoopis kitsam. Praegu aga on veel võimaluste aeg.

Vahest isegi on parem, kui saabub aeg ise toime tulla. Viimastel aastatel ongi liiga lahedasti elatud ja tekitatud illusioon, et nii kestab igavesti.

Selle aasta toetuste juures meeldib, et on välja töötatud hindamissüsteem, mis annab eelise väike- ja keskmistele metsaomanikele ning suure liikmeskonnaga metsaühistutele. Endast rääkides kasutan kindlasti metsa uuendamist ja kultuuride hooldustöid toetavat meedet. Varasematel aastatel omandatud dokumentide täitmise oskused teevad asjaajamise kergemaks kui esmataotlejal.

Tänasel pildil on osake kunagisest talukarjamaast, mis hooldades on saanud puisniidu ilme.

Jäta vastus