Blogi avalehel

Hea uudis erametsaomanikele

November 15th, 2016

allikonnu-konnakotkapesaVõttis aega mis võttis, kuid metsaomanike ja neid esindava Erametsaliidu pikaajaline surve Keskkonnaministeeriumile ja Maaeluministeeriumile hakkab vilja kandma. Ehk täpsemalt: valitsuses saadeti kooskõlastusringile „Maaeluministri 22.aprilli 2015.a. määrus nr.39 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus“ muutmine“. Eesmärgiks on, et ka väljaspool Natura alasid saaksid metsaomanikud toetust majandusmetsas asuvate kaitsealuste liikide (kotkad, must-toonekurg jt.) pesade ümber moodustatud sihtkaitsevööndite eest. Rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi kooskõlastuse tähtajaks on 23.november 2016.

Teame kõik, et seni on metsaomanikul kohustus kaitsta tema metsa pesa teinud liigi elupaika, ilma mingit hüvitist selle eest saamata. Piirangu tingimused on ranged, ei mingit raietegevust ning lisaks veel liikumiskeeld pesitsusaja algusest kevadel kuni lindude lahkumiseni sügisel.

Kõige arvukamalt jääb erametsadesse väike-konnakotka pesi, mille ümber moodustatakse range piiranguga sihtkaitsevöönd üldjuhul 100 meetri raadiuses, mõnel juhul võivad püsielupaiga piirid olla ka teistsuguse kujuga. Sajameetrise raadiusega metsast jääb sihtkaitsevööndisse seega umbes 3 hektarit, kus kehtib nii majandamis- kui ka ajaline liikumiskeeld. Merikotka, kaljukotka, kalakotka ja must-toonekure pesapaiga ümber kehtivad piirangud on erinevad, neist kaljukotka puhul on sihtkaitsevööndi raadiuseks koguni 500 meetrit. Peale kotkaste on metsas elutsev rangelt kaitstav liik veel lendorav.

Kooskõlastamisel olevas eelnõus on kirjas, et sarnaselt Natura toetusele hakatakse kaitsealuse liigi sihtkaitsevööndis maksma toetust 110 eurot hektari kohta aastas. Sama suur on ka seni makstav Natura toetuse määr.

Võib ainult oletada, miks alles nüüd jõuti lõpuks murda valitsuse vastupanu ja mis või kes takistas otsust varem vastu võtmast. Nii Natura kui kõnealuseid piirangute hüvitamise toetusi makstakse Euroopa Liidu vahenditest, mitte riigieelarvest.

Metsaomanikud, keda kaitsealuste liikide olemasolu nende erametsas omandi kasutamist jätkuvalt piirab, jäävad lootma hüvitamist võimaldava määruse sujuvale kooskõlastamisele ning sellele järgnevale rakendumisele.

Jäta vastus