Blogi avalehel

Lageraielank röövlinnupesaga

February 15th, 2017

IMG_1541 (2)Oli esimene kevadise tundega talvepäev, päike säras, jäätunud lombid lagedal muutusid pärast lõunat vesiseks. Metsa vahel, kuhu päike ei ulatunud, olid rajad endiselt külmunud. See on parim aeg ringi uidata ja kunagi käidud paiku uuesti vaadata.

Piltidel olev suur risupesa kase otsas on siin viimasel ajal kolmas taoline, mis pärast raiet on lagedale jäänud. Seda metsa, mille lageraielangist nüüd pilt on, imetlesin umbes 10 aastat tagasi, kui kõrval asuva mägralinnaku juures korduvalt vaatlusi käisin tegemas. Mägralinnak riigimetsas on tänaseni alles, erametsa endisel kujul enam mitte. See on omanikku vahetanud ja läbi raiutud.IMG_1546 (2)

Näiteid lageraie järel üksikuna lagedale jäänud pesapuudest kipub liiga palju tulema. Viimase kuu jooksul juba teine selline leid ja mõlemad erametsadest. Kes pesad ehitas ja kui palju aastaid seal jõuti pesitseda, seda aitavad määrata vilunud röövlinnutundjad. Pildil olev pesa asus varem suurema metsamassiivi sees, siis võib arvata, et seal pesitses kas hiireviu või kanakull. Konnakotkad eelistavad rohumaade (peamiste toitumisalade) lähedust, eespool nimetatud liigid aga varjatumat metsamaastikku.

Et pesakaske raie käigus maha ei võetud, on muidugi hea, samas pole tõenäoline, et omal ajal varjulisse metsa valitud pesapaik lageraie järel avatud kohas röövlinnule enam sobib.

Mind paneb imestama metsakorraldajate pealiskaudsus, kui nad inventeerides ei märka ega kirjelda eraldisel nähtut. On muidugi võimalus, et jäetakse teadlikult märkamata. Normaalne käitumine oleks, et metsakorraldaja teatab leitud pesast keskkonnaametile ja loomulikult ka maaomanikule. Nii saaks raiet korraldades vältida suurte pesadega puude lagedale jätmist ning säilitada linnule vajalik turvaline territoorium.

Hiireviu ja kanakull on II kaitsekategooria liigid, konnakotkas, kes kuulub I kaitsekategooriasse, tema pesa ümbritseva sihtkaitsevööndi eest hakatakse sellest aastast maaomanikele hüvitist maksma. Pesapaiku hoides kaitseme ka röövlinde, kelle olemasolu võib maaomanikule palju toredaid emotsioone pakkuda. Rohkem avatud silmade ja südamega looduses liikumist – nii lihtne kõik ongi.

Jäta vastus