Blogi avalehel

Sügis on õppimise aeg

November 10th, 2017

Novembris on tulemas mitu õppe- ja infopäeva erametsaomanikele. Neid korraldavad oma liikmetele kohalikud metsaühistud, kuid kõige mahukam, üleriigiline, on tulemas kuu viimasel päeval Toosikannu puhkekeskuses. Seal päevakorras olevate teemade kohta leiab infot erametsa portaalist.

Korraldajate kiituseks ütlen siin välja oma ammuse mõtte laiema osavõtjaskonnaga õppepäevade ja kogunemiste kohta. Nimelt tulebki maarahvale, eriti metsaomanikele mõeldud kokkusaamisi, liiati veel üleriigilisi, pidada eranditult väljaspool linnasid, soovitavalt Eesti keskel. Siis on tee tulijaile üsna ühepikkune, pole suurtele linnadele omaseid parkimisprobleeme ning üritused toovad kasu maaettevõtjaile, sh. turismitaludele ruumide rendi ja toitlustamisega. Eriti puhkajate vaesel sügishooajal.IMG_3046 (3)[10801]

Üks samm erametsanduse maale lähemale toomiseks on tulekul ka seoses sihtasutuse Erametsakeskus kolimisega Tallinnast Raplasse.

Mäletan, et varem olid õppepäevad väga sagedased ja koolitamine enamasti metsaomanike praktiliste oskuste omandamisele suunatud. Käisin neist paljudel. Vahel räägiti ka loodushoiust, mõnikord valgustati metsaomanikke maksude teemal. Õnneks tugevamates metsaühistutes need jätkuvad.

Ajad on muutunud, metsaomanikud ise teadlikumaks saanud ning info edastamise muud võimalused avardunud. Ometi on minu arvates näost näkku räägitud juttudel suurem kaal ja vaidlustes koorumas tõde. Parimaid tulemusi neile, kel endal kogemusi vähe, annab ka praktiline õpe looduses, metsas.

Jäta vastus