Arhiiv May, 2011

Noored oskavad nüüd aidata

Tuesday, May 31st, 2011

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli kadetid Rauno Rander ja Tanel Lips viisid 27. mail koostöös Paikuse Põhikooli ja Punase Ristiga kooli 8. klassis läbi projekti „Oska aidata!“

Kukkuja abistamine õigel viisil

Kuna üha enam noori eelistab jalgsi liikumise asemel kasutada liiklemiseks jalgratast või motorollerit, tuleb rohkem tähelepanu pöörata nende liiklemisele ja liikluses juhtuvatele õnnetustele.

Et noored paremini oma oskusi proovile saaks panna, siis selleks lavastati jalgrattaõnnetus ning noored said esmaabi andmises kätt harjutada. Projekti ideeks oligi noortele õpetada tundma liikluses esinevaid ohtusid ning saada teadmisi esmaabi andmise kohta liiklusõnnetuses osalejatele.

Esmaabi andmine on oluline oskus ning projekti läbinud noored oskavad aidata ka näiteks füüsilise vägivalla ohvriks langenuid ning täheldada vägivallaga kaasnevaid ohtusid tervisele.

Samal teemal:

Tulevik algab turvahällist!

Keskrand suveks valmis

Tuesday, May 31st, 2011

Suplushooaeg suvepealinnas Pärnus, mis kestab 1. juunist kuni 31. augustini, võib alata. Pärnu rand on valmis vastu võtma suvekülalisi.

Pärnu linnavalitsuse lepingupartner AS ISS Eesti korrastas keskranna 15. maiks — liiv on teisaldatud ja tasandatud ning paigaldatud on inventar.

Loe lähemalt siia klikkides

Samal teemal:

1. juunist algab ametlik suplushooaeg

Rahvakoosolek on peetud ja linnuke kirjas

Monday, May 30th, 2011

Täna toimus Sindi raekoja volikogu istungite saalis linnapea ja ametnike kohtumine Sindi linna elanikega.

Linnaametnikud rahva ees

Esmalt rääkisid kohal viibinud 30-le inimesele kolmveerand tunni kestel oma ala peamistest käsilolevatest tegevustest linnapea Anu Vassvik, linnasekretär Andres Annast, haridus- ja kultuuritööspetsialist Kadi Kalmus, abilinnapea Marko Šorin, sotsiaalnõunik Viktooria Hrabrova, linnavalitsuse liige Mihkel Raju ja teabespetsialist Viktor Kaarneem.

Küsimusi esitati valdkonniti seinast seina, ka neid, mis kuidagi ei kuulu linnavalitsuse töö kompetentsi. Näiteks nõuti linnavalitsuselt, et Sindis saaks kohvik avatud. Kuid oli ka väga asjalikke küsimusi, mis puudutasid tänavate korrastamist pärast kaevetööde lõpetamist ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise jätkamist. Marko Šorin ütles, et talvise kaevetööde järgse pinnase vajumise tõttu käesoleval aastal Raudtee tänavale uut asfalti ei laotata, kuid kõik tänavad peavad olema rahuldavalt läbitavad igal pool.

Tõsiste ja probleemsete küsimuste kõrval esitati ka veidralt kõlavaid küsimusi, milleks on põhjust andnud linnavalitsuse töötajad ise. Mihkel Rajult taheti teada, millega ta seletab Sindis võimalikku maavärina ohtu. Päris hästi arusaadavat vastust ei kuulnud.

Hea oli kuulda, et lõpuks on loota mõne lähema kuu jooksul uue kodulehe valmimist. Sellel teemal on ka varem siinses märkmikus kirjutatud, et venimise põhjustajaks pole olnud linnavalitsus vaid riik, kes seda kõigile omavalitsustele on sisu ühtlustamise pärast tellinud.

Huvipakkuv ja tõsine küsimuste pakett tõstatati Sindi Gümnaasiumi õpetajate poolt seoses teatud töö(lisa-)tasude väljamaksmata jäämisega. Sindi linnapeale tuli küsimus ootamatult, kuid Kadi Kalmus püüdis siiski vastata. Võimaliku eksitava info levitamise vältimiseks ei võta siinkirjutaja hetkel selle teema vahendamiseks sõna ja teeb seda kunagi hiljem, kui on täiendavatele küsimustele vastuse saanud.

Rahvakoosolek

Linnapea vastustest ilmnes huvipakkuvaid uusi fakte lisaks varem antud infole, millest mõnedki neist väärivad eraldi uudissõnumit ja teised pikemat kirjutist. Näiteks alustas ja lõpetas linnapea selle arusaamaga, et kodanikel on alati võimalik pöörduda oma muredega linnavalitsuse poole, mis on kahtlematult õige. Samas jäi ikkagi ühel küsijal vastus saamata selle kohta, miks alles läinud neljapäeval kuulutati kohtumine välja, kui seda oleks võinud teha ka päev varem ja avaldada ajalehes Sindi Sõnumid. Kuulajale jäi mulje, et linnapea ei tee vahet üksikisikute vastuvõtu ja rahvakoosoleku vahel. Seetõttu otsustas siinkirjutaja katkestada koosoleku lõpul linnapea katse inimestele puru silma ajada ja võttis kodanikuna õiguse selgitada kahe põhimõtteliselt erineva asja vahel vahe tegemist. Siinjuures vabandan, et tegin seda kõrgendatud toonil, ilma, et mulle selleks sõna oleks antud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata linnavalitsuse poolt ebaõnnestunud ettevalmistusele oli koosolek ikkagi kasulik ja linnarahvale vajalik. Olulisi ja väga olulisi küsimusi jätkunuks mitme koosoleku jagu. See näitab seda, et tegelikult oli valimisliidul Uuenev Sindi täiesti õigus, kui nägi vajadust regulaarselt toimuvate sagedaste kohtumiste järele. Poliitilise ühenduse tahtel linnapeaks saanud Anu Vassvikil tuleks seega terasemalt jälgida koalitsioonipartnerite tahet ja selgitada enda jaoks, mida tähendab mõiste ’sagedane’ perioodi pikkus.

Samal teemal:

Lähme koosolekule!

Eesti lipp lehvima!

Monday, May 30th, 2011

Eesti Lipu Selts annab teada

Eesti Lipu Seltsi liige Tõnu Simson ja AS Pajo müügijuht Käthlin Fransawi kutsuvad 4. juunil Pärnusse lipu päeva tähistama. Sindis asuv Pajo trükikoda on igal aastal toetanud lipu päeva tähistamist

Eestlased on vana rahvas, kes on väga kaua siinsel asualal elanud. Ka eesti sinimustvalge lipp, mis 4. juunil saab 127-aastaseks, on võrreldes enamiku teistega väga auväärses eas. Täiesti eriline on aga tõsiasi, et meie esmalipp on reliikviana säilinud.

Meie sinimustvalge lipp on meid ühendanud ja liitnud nii mure- kui rõõmuaegadel: selle all on langetud, aga ka hõisatud. Selle heiskamine on olnud kord innustatud, siis keelatud. See lipp on alati olnud rahva elujõu üks allikaid.

Nagu varasematelgi aastatel kogunetakse tänavu 4. juuni hommikul kell 7 Toompeale Pika Hermanni jalamile. Kaitseväe orkestri, kooriühingu laulukooride, Kaitseliidu ja paljude seltside liputoimkondade osavõtul heisatakse pidulikult riigilipp number üks.

Eesti Vabariigi esmaväljakuulutamise paika, Pärnu ajaloolise Endla teatri rõdu esisele toovad kooliõpilased 127 normaalmõõtmeis kandelippu. Ettevõtmist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Pärnu maa- ja linnavalitsus. Otepääl peetakse mõttetalguid Lipu muuseumi tulevikust. Viljandimaal Kõpus pühitsetakse Riigikantselei eestvedamisel ja Vabariigi Presidendi osavõtul uus lipuväljak.

Riigilipu heiskamine nimetatud päeval on meie kõigi võimalus, aga võib-olla ka südame käsk. Iga maavanem, linnapea, vallavanem, külavanem, seltsijuht, talu- või majaomanik saab eeskujuga kaasa aidata selleks, et sinimustvalge lipp üha enam juurduks meie pühalikes hetkedes.

4. juunil oma lipule au anda on meie kõigi au küsimus. Hoidkem siis sinimustvalged lipud kõrgel! Kandkem sinimustvalgeid värve rinnas!

Tulevik algab turvahällist!

Monday, May 30th, 2011

Reedel, 27. mail korraldasid sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooli politseikadetid Erko Sillandi ja Sven Janson koostöös OÜ Aide Autokooliga ennetusprojekti nimega ”Turvaliselt liiklusesse”. Abistava käe ulatas ka Maanteeameti Lääne Regioon.

Projekt ”Turvaliselt liiklusesse” oli suunatud lastega peredele ja tulevastele lastevanematele, keda ühtekokku oli kümmekond. Ettevõtmise eesmärgiks oli selgitada turvavarustuse ja selle lisade kasutamise nõudeid ning näidata, millised võivad olla mittekasutamise tagajärjed.

Ennetusüritus viidi läbi OÜ Aide Autokool õpperuumides ja territooriumil, kus kõigil osalejatel oli võimalus peale teoreetilist loengut proovida kokkupõrke simulaatorpingil turvavöö mõju ning paigaldada sõidukisse iseseisvalt turvahälli ja -tooli. Samuti said projektis osalejad tunda turvavöö vajalikkust, kui sõiduauto avarii tagajärjel katuse peale peaks maanduma. Ürituse praktilise osa lõpus näidati osalejatele, kui suure jõuga avaneb turvapadi avarii hetkel.

Nii projekti alguses kui ka lõpus osalejatelt saadud tagasiside näitas, et sarnased ennetusprojektid on vajalikud eelnevalt omandatud teadmiste parandamiseks ja uute kogemuste saamiseks.

1. juulist kehtima hakkava uue liiklusseadusega toimuvad mõningad muudatused turvavarustuse kasutamisel. Sarnaselt praegu kehtivale liiklusseadusele on ka uues reeglistikus sätestatud turvavöö kasutamise kohustus kõikides sõidukites, milles on turvavööd. Uue seadusega seatakse aga kohustus kasutada turvavööd taksojuhile ja takso tagaistmel sõitjale ning sõiduõpetajale. Eranditena võib turvavöö olla kinnitamata juhil ja sõitjatel vaid veekogule rajatud jääteel sõites ning erandina, kui tööülesande täitmine on seotud peatustega, mille vahemaa ei ületa sadat meetrit või kui isikul on kaasas arstlik kirjalik otsus tema turvavöö kasutamise vastunäidustuste kohta.

Uue liiklusseaduse kohaselt sõiduautos last süles sõidutada enam ei tohi. Erand puudutab vaid taksosid, kus tagaistmel tohib turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 3aastane laps. Kehtiva reeglistikuga võrreldes, mis keelab esiistmel lapse sülessõidutamise vaid sõiduautos, on uue liiklusseaduse kohaselt mistahes auto esiistmel lapse sülessõidutamine keelatud. Samuti ei tohi seljaga sõidusuunas paigaldatud turvavarustust lapse sõidutamisel kasutada istekohal, mis on varustatud rakendusvalmis esiturvapadjaga.

Lähme koosolekule!

Monday, May 30th, 2011

Fjodor Lehtpuu kutsub Sindi linnakodanikke rahvakoosolekule

„Lähme koosolekule!“ hõikas onu Fjodoriks kutsutav tänavanaaber täna päeval, kui kell näitas täpselt 14.00. Tänasin kutse eest ja imestasin, et mees on teel linnamajja juba paar tundi enne algust. Kohe sain ka asjakohase selgituse. Tal on kavatsus kõiki elanikke kogunemisele kutsuda. Kuigi varem oleme tänaval sagedasti kohtudes üksnes teineteist tervitanud, siis nüüd oli põhjust veidi pikemaks vestluseks. Linnaelu pärast tõsiselt muretseva vanahärra kodaniku nimi on Fjodor Lehtpuu. Ta lubab tänasel kohtumisel tõstatada mitmeid olulisi küsimusi. Fjodor Lehtpuu leiab, et linnaelanikud peaksid rohkem ühiskondlikkule aktiivsusele mobiliseeruma. Sellepärast julgustab ta inimesi tähelepanu juhtima linnavalitsuse tegemata töödele ja mõtlematutele toimingutele.

Fjodor Lehtpuu ütles end tutvustades, et on õppinud Jänedal agronoomiat ja juhtinud omal ajal 15 aastat Seljametsa kolhoosi. Ta on töötanud 6 aastat Järvakandis ametiühingu esimehena ja olnud nooruses ka komsomolikomitee sekretär. Nüüd on saanud tema kodulinnaks Sindi, kus ta tahab sõnaka mehena vähemalt nõuandvate mõtetega kaasa lüüa.

Festival Avatud Uksed kutsub 4. juunil Haapsalut avastama

Monday, May 30th, 2011

4. juunil avanevad taas Haapsalu põnevate paikade uksed. Selleaastane festival Avatud Uksed viib Haapsalu vanu aadlimaju avastama, õpetab aedu kujundama, pakub kireva valiku galeriikontserte ning palju muud põnevat nii suurtele kui väikestele.

Kohtume 4. juunil Haapsalus

Päev algab kell 10 Loomekeskuse õuel aiakujundamise töötoaga, kust on mõnus põigata koos „isikliku giidiga“ vana piiskopilinnust avastama või sallimuuseumisse Haapsalu salli kudumist õppima. Uudishimulikud ja ajaloosõbrad saavad võimaluse kiigata Haapsalu Kuursaali tavaliselt suletud ruumidesse ning avastada koos Tõnis Paduga Haapsalu aadlielamuid. Kella kolmest algab möll SEE teatris ning kella viiest alates saab igal täistunnil nautida kontserte kunsti keskel.

Kell 23 Linnagaleriis algav glämm finale kutsub aga proovima, kuidas maitseb graafilise disaini paremik glämmbändi Kasemahlake kastmes. Glamuurne Kasemahlake on ainulaadne nähtus Eesti muusikamaastikul ja on tänaseks saavutanud esimese järgu staari staatuse. Nii mõnegi põlvkonna muusikaline maitse on elitaarseks kujunenud just tänu glämmbändile Kasemahlake. Kasemahlakest seob Haapsaluga Valge Daami linnas üles kasvanud Anne Õuemaa, üks bändi asutajatest. Lööge end üles ja nautige glamuuri – tõeliselt sürr ja vapustav elamus on garanteeritud!

Festival Avatud Uksed

KAVA

4. juuni, Haapsalu

Aiandus- ja disainihuvilistele, suurtele ja väikestele! Tasuta
4. ja 5. juuni
Kell 10 Haapsalu Loomekeskuse sisehoovis (Jaani 2)
AVATUD AIAD
Töötuba “Orgaaniline loovus” – õpime aeda kavandama ja rajama
Läbi praktilise tegevuse õpetatakse kasutama vanu materjale aia rajamiseks. Korraldaja MTÜ “Sorex”, www.sorex.ee.

Kunstihuvilistele. Tasuta
Kell 10-16
Kuke Galeriis aadressil Karja 6
Kohtumine kunstnik Leili Volliga
Leili Volli näitus „Loodusesöbra pilguga.“ Maalid ja graafika.

Ajaloohuvilistele!
Kell 10-18 Haapsalu Piiskopilinnuses
Haapsalu Piiskopilinnuse ajalugu ja saladusi aitab tutvustada „isiklik giid“ – audiogiid. Iga külastaja saab ringkäiguks piiskopilinnuses kaasa tasuta audiogiidi.

Käsitööhuvilistele!
Kell 10-17 Ehte käsitöökojas ja Haapsalu rätiku muuseumis (Ehte 4)
Avatud käsitöötuba haapsalu salli ning disainituba pärlite ja vilditud asjade müügiga.
Näitus telgedel kootud kaltsuvaipadest Rõude Kangrupesast
Kell 11-17 Haapsalu rätiku kudumist demonstreerib ja õpetab rätimeister Linda Elgas

Uudishimulikele! Tasuta
AVATUD UKSED KUURSAALIS
Kell 11.30 Haapsalu Kuursaalis
Kuursaali avatud uksed viivad külalised ka kuulsa suvekohviku teisele korrusele!

Lastele! Tasuta
Kell 12 Haapsalu Lasteraamatukogus (Wiedemanni 11) nii:
Nukukunsti näitus “Elustunud muinaslood”. Näituse tutvustus ja viktoriin.

Nostalgitsema! Tasuta
Kell 12-18 Galeriis Central (Karja 21)
Vaatame vanu salmikuid!

Taime- ja aiakujundussõpradele!
Kell 13 AVATUD AIAD (Sauna põik 2a)
Põnev koduaia kujundus ja palju eri taimi

Ajaloohuvilistele! Tasuta
Kell 14 Vaba ja Rahu tänava ristis
Jutte De la Gardie lossist (Vaba tn 4), selle omanikest ning teistest Haapsalus asuvatest aadlielamutest.
Avastame Haapsalut koos Tõnis Paduga (ringkäik ca 2 tundi).
Ringkäik algab Vaba ja Rahu tänava ristis ja lõppeb Loomekeskuse juures aadressil Jaani 2

Kunstihuvilistele!
Kell 14-17 Ehte käsitöökojas ja Haapsalu rätiku muuseumis (Ehte 4)
Portreemaalimine Ülo Telgmaa juhendamisel. Haapsalu kunstiklubi galeriis

Filmihuvilistele! Tasuta
Kell 15 SEE Teatris (Vaba 10)
Kohtumine Soome filmirezissööri Ville Mäkeläga
Film Ants Laikmaa lemmikmodellist „Lemmi armastus“

Lastele ja noortele! Tasuta
Kell 15-20 SEE Teatris (Vaba 10)
SEE Teatri õue vallutavad Haapsalu Alternatiivsed Noored
„Avatud uks“ muusika, kunst, fotograafia ehk loomingu sünd koos publikuga

Kunstihuvilistele! Tasuta
Kell 17 Evald Okase Muuseumis aadressil (Karja 24)
Näituste avamised:
Evald Okas. Maal, graafika, joonistused, objektid.
V.A.H.I Valeri Vinogradov, Helen Vinogradov, Ivo Vinogradov ja Anne Parmasto.
Kell 17.30
Dokumentaalfilm “Evald Okas”

Muusika- ja kunstihuvilistele. Suurtele ja väikestele. Tasuta
Kell 17 Kuke Galeriis (Karja 6)
Galeriikontsert. Salongimuusika – Alari Tamm ja õpilased

Kell 17 Kunstikooli galeriis (Karja 6)
Kunstikooli lõpuaktus ja lõputööde näituse avamine

Tasuta
Kell 18 Galeriis Central ja keraamikakojas Tigukass (Karja 21)
Galeriikontsert. Kammermuusikat keelpilliansamblilt

Tasuta
Kell 18 SEE Teatris (Vaba 10)
Kontsert „Lemmiklaulud läbi aegade“. Esitab Liivi Koemets

Tasuta
Kell 19 Evald Okase Muuseumis (Karja 24)
Galeriikontsert. Rahvamuusikat ansamblilt Pille

Tasuta
Kell 20 Loomekeskuses (Jaani 2)
Galeriikontsert. Akordionimuusika – Sirje Roogla ja õpilased

Tasuline
Kell 20 Haapsalu Kuursaalis
Kontsert Tšaikovski “Mälestusi Eestist”.
Arvo Leibur (viiul)
Aarne Tammesalu (tšello)
Jaan Kapp (klaver)
Kavas Pjotr Tšaikovski teosed viiulile ja klaverile ning tšellole ja klaverile.
Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. Eelmüügist ostetud piletid 6 €, kohapeal 8 €.

Tasuta
Kell 20 SEE Teatris (Vaba 10)
Performance „LooJaLenda“ – Haapsalu Alternatiivsed Noored

Tasuta
Kell 21 Kunstikooli Galeriis (Karja 6)
Galeriikontsert. Pärimusmuusika – Viive Marleen ja õpilased

Tasuta
Kell 21 SEE Teatris (Vaba 10)
Heavy Metal Maania suurel ekraanil – aastad 80-90
Programmijuht Indrek „RETS“ Reede. Avatud puhvet. Kestvus 4-5 tundi

Tasuta
Kell 22 Epp Maria Galeriis (Kalda 2)
Galeriikontsert. Kohvikumuusika – Anna Regina Kalk (kitarr) ja Karel Rahu (kontrabass)

Tasuta
Kell 22 Klubis Lennujaam (Posti 41)
Salsakoolitus & Fiesta Latina.
Dj Jorge Ecuadorist Lennujaamas

Tasuta
GLÄMM FINALE!
GALERIIPIDU
Kell 23-01 Haapsalu Linnagalerii (Posti 3)
Glämmbänd Kasemahlake ja
graafiline disain

Festivali kavas võib esineda muudatusi

Sinijõe hooldekeskus

Sunday, May 29th, 2011

Pärnu mnt 26 hoone ehituse algust lubav asjaajamine võiks arendajate arvates toimuda kiiremini

Sinijõe hooldekeskus on Sindis, Pärnu mnt 26 hoone kohale kavandatav vanurite kodu. Domino OI OÜ juhatuse liige Piret Pool ütles, et ametlikult registreeritud nimevalikul sai kaalukeeleks Marko Šorini tehtud uurimus Sindi linna nimevahetuseks pakutud erinevatest variantidest. Ajalehest Sindi Sõnumid loetud nimekujund hakkas omanikele sedavõrd meeldima, et otsustatigi tulevasele kodule panna nimeks Sinijõe hooldekeskus.

Kuna esialgsete kavade kohaselt lootsid Domino juhatuse liikmed Piret ja Reimo Pool ehitusega alustada juba käesoleva aasta kevadel, siis püüdsin saada hetkeseisu kohta lähemat selgust.

Reimo Pool nimetas peamise ehituse alguse venimise põhjusena bürokraatiat, millest Sindi Linnavalitsus hoiab eeskujuliku täpsusega kinni ja liigub juriidiliselt korrektsel teosammul edasi. Selleks, et vajalike kooskõlastuste käiku natukenegi kiirendada, otsustas Domino võtta linnaga sõlmitud lepingu Sindi Linnavalitsuse poolsed kohustused enda kanda. Tegemist on detailplaneeringu koostamise ning rahastamise kohta käiva lepinguga, mis sõlmiti linnavalitsuse ja Domino vahel 2010. aasta 24. septembril.

Selguse mõttes olgu esitatud linnavalitsuse poolsete kohustuste loetelu, mille täitmisel Domino vabatahtlikult oma abikäe ulatas: tellima projekteerijalt detailplaneeringu koostamise ja kooskõlastama detailplaneeringu projekti seaduses ettenähtud viisil (Päästeamet, Muinsuskaitseamet, Tervisekaitseamet, Maa-amet, OÜ Jaotusvõrk, OÜ Sindi Vesi, OÜ Tarbegaas ning Elion AS).

Piret Pooli sõnul on Sindi Linnavalitsuse loal tänavatelt kogutud pinnas veetud ilma omanikuga kooskõlastamata kinnistu territooriumile, mis lubati poolteist kuud tagasi kahe nädala jooksul ära koristada. Nüüd on lubadusest möödas kaks kuud.

Käesoleval kuul jõuti asjaajamises sinnamaale, et ajavahemikul 9.-23. maini toimus detailplaneeringu avalik väljapanek ja tähtaegselt esitati kaks vastuväidet. Ühe vastuväite koostas Sindi Linnavalitsuse liige Mihkel Raju. 19. mail koostatud kirjas on ta vastu detailplaneeringu kinnitamisele seni kuni puudub selgus neljas küsimuses. Kõigepealt väidab Mihkel Raju, nagu poleks olemas hinnangut antud mahuga hoonekompleksi sobivuse kohta Sindi kesklinna miljööväärtuslikus piirkonnas. Reimo Pool ei saa taolisest küsimuse püstitusest aru, sest muinsuskaitse on oma heakskiitva hinnangu andnud, mis ei tohiks linnavalitsuse liikmele olla teadmata.

Teisena leiab väitleja, et puudub hinnang kõrvalasuva tööstuspiirkonna võimalikest mõjudest
vanuritele. Mõjuritena nimetatakse müra, haisu, töötamist kolmes vahetuses jne. Reimo Pooli sõnul on selle kõigega arvestatud juhuks, kui midagi taolist läheduses asuvas ettevõttes peaks hakkama juhtuma. Kuigi praegu midagi sellist pole täheldatud, on ikkagi projekteerimisel arvestatud ennetavate meetmetega ja ehitatakse nii müratõkke vahesein kui ka kolmekordse klaasiga aknad.

Samas avaldasid juhatuse liikmed imetlust, et linnavalitsuse liige kardab tulevikus tööstuse halvendava mõju suurenemist Sindi kesklinnale, kus asuvad suured korterelamud. Kõikjal teistes linnades püütakse tootmist linna südamest kaugemale viia või tööstuse halba mõju keskkonnale vähendada. Sindis on nägemus Domino ütluste põhjal risti vastupidine ja justnagu prognoositakse ettekavatsetult piirkonna elukvaliteedi halvendamist, pealegi asuvad mitmel pool mujal taolised hooldekodud just kesklinna piirkondades.

Järgnevalt tunneb Mihkel Raju muret, kuidas leiab lahenduse hoone teenindamine sel juhul. kui planeeringu alla jäävat kõrvalkrunti ei ole võimalik arendajal riigilt osta. Seejuures tunneb küsija millegipärast huvi sellegi vastu, kas arendaja müüb kinnistu mõnele teisele või osutub hind potensiaalsele ostjale mittesobivaks. Küsimuse viimase poole osas on Domino juhatus hämmeldunud, et linnavolikogu liige tunneb arenduse käigus huvi selle vastu, millised oleksid tulevikus võimalikud ostu-müügi tehingud. Omanike seisukohalt on äriprojekti ebaõnnestumine nende endi risk, mis ei saa praegusel juhul puudutada kedagi kõrvalseisjaist. Samas kinnitas Reimo Pool, et Maaamet on kooskõlastanud detailplaneeringu projekti. Uue detailplaneeringu tulemusena muutuvad ka naaberkrundi piirid, millega saab Sindi Muuseum kuuri tagust maad juurde kuni elektrikapini. Väljapoole Domino huvipiirkonda jääva mõõdistuse kulud võinuks kanda Sindi linn, kuid omanik oli taas valmis vastutulekuks ja tasub ka temasse mitte puutuvad kulutused.

Neljas küsimus puudutab hädaolukorda. Suurimate ohtudena näeb Mihkel Raju tulekahju puhkemist ja maavärina võimalikkust ning tunneb muret, kuidas neil juhtudel lahendatakse vanurite päästmine kolmekordsest hoonest. Reimo Pool usub, et Päästeamet on siiski selles küsimuses linnavalitsuse liikme hinnangust kompetentsem, kui julges anda projektile kooskõlastuse.

"Väljaspool maja omavolitseb linnavalitsus, hoones sees laamendavad noorukid," osundab Piret Pool lõhutud aknale.

20. mail esitas linnavalitsusele oma seisukohad ka Sindi Linnavolikogu esimees Aleksander Kask, kes tõstatas esimese küsimusena hooldekeskuse vajalikkuse ja andis samas enda küsimusele ka jaatava vastuse. Samas seadis ta kahtluse alla väljapakutava mahu suuruse ja soovis pigem ühekordset maja. Hoone mahtu kommenteeris Reimo Pool 10. mail toimunud seminaril „Hooldekodu, hooldusravide hetkeseis, arengud“ kuuldud seisukohaga, millest kõneles maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Epp Klooster. Hooldekodu peab normaalse funktsioneerimise seisukohalt olema vähemalt 60 kohaga. Sinijõe hooldekodusse on projekteeritud 76 kohta, millele lisandub 20 õendus-hooldus kohta. Varem kavandatud kohtade arvu vähendamise arvelt tahetakse suurendada ühiskasutuses olevate pindade suurust.
Aleksander Kask väljendas kahtlust ka hoone sobivuse osas antud piirkonnas.

Sotsiaalkomisjon on hooldekodule oma toetuse andnud. Eelmise aasta 5. mail sotsiaalkomisjoni ees esinenud linnavalitsuse sotsiaalnõunik Viktooria Hrabrova ütles Reimo Pooli sõnul, et praegu Sindist ühtegi hoolekodusse mineku sooviavaldust pole ja uue hoone valmides ei hakka Sindi neid inimesi kodulinna tagasi tooma. Samas on siiski olemas Sindi Linnavalitsuse toetuskiri, mis koostati 2009. aasta septembris.

Järgmine detailplaneeringu avalik arutelu toimub käesoleva nädala reedel, 3. juunil, algusega kell 13.00 abilinnapea Marko Šorini töökabinetis. Volikogu istung peetakse juba 16. juunil ja Domino omanikud pole kindlad, kas uute vastuväidete esitamise korral jõuab planeering volikogule kinnitamiseks. Juhul, kui seda ei kinnitata, võib toiming edasi nihkuda septembrisse, sest volikogu on tavaliselt juulis ja augustis puhanud, muretsevad arendajad. Seega võiks ehitusloale loota septembri lõpus või oktoobri alguses. Ehituse alustamine sügisel või talveperioodil muudab ehituse maksumust oluliselt kallimaks. Lähiajal võib hakata ka investorite kannatus katkema, kuna raha on deponeeritud ja sellisel viisil see mingit kasumit ei tooda.

Samal teemal:

Tutvustati loodava Sindi hooldekodu lähteseisukohti

Algatati Sindi eakate hooldekodu detailplaneering

Sindis räägiti kavandatava eakate hooldekodu teemal

Täna kõneldakse Sindi eakate hooldekodu projektist

Sindi eakate hooldekodu tutvustamine

Sindi linn võib saada eakate hooldekodu

Viiuldajate kontsertelamus

Sunday, May 29th, 2011

Täna toimus Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli XIII lennu kontsert-aktus.

Lõpetanud koos õpetajatega

Vanema astme lõpetaja oli Angelina Divonina klaveri alal. Noorema astme lõpetajad olid Eliisa Alliksaar ja Karl Joosep Kass klaveri alal ning Gretemari Metsaveer viiuli erialal. Üldkultuurilise osakonna lõpetasid Ilona Škljar akordioni erialal ja Melita Škljar viiuli erialal. Viiuli õppekava noorema astme lõpetaja oli Merliis Tõldsepp.

Muusikakooli direktori kohusetäitja Mall Türk oli täna siiralt üllatunud ega hoidnud tunnustussõnu kokku kõigi kolme viiuldaja aadressil. „Ma pole paarikümne aasta kestel kuulnud sellises vanuseastmes viiuldajate toonipuhast esitlust,“ ütles Mall Türk. Viiulit õpetab mängima Merike Teppan-Kolk ja Pirgit Rea. Tegelikult jätkus tunnustavaid sõnu kõigile seitsmele lõpetajale, sest iga üks neist paistis eriliselt silma mingi kindla hea külje poolest. Klaverit õpetab Tiina Vihul, akordionit Kristi Rull.

Mall Türk

Mall Türk ei pidanud paljuks veelkord esile tõsta uue Estonia klaveri häid võimalusi. Ta tõi võrdluseks möödunud aastal lõpetajana mänginud Alex Feldmanni, kes tookord pidi kasutama tavalist elektrilist klahvpilli. Kuna Alexi puhul on tegemist väga andeka mängijaga, siis oli kõigil kahju, et tal polnud võimalik elektripillist välja kutsuda neid võimsaid helisid, mida lubab endaga teha uus tiibklaver.

Esitatud kava on huvipakkuv ka neile, kellel polnud võimalik suurepärasest kontsertelamusest osa saada.

Eliisa Alliksaar: J.S.Bach, Prelüüd F-duur kogumikust "12 väikest prelüüdi"

Karl Joosep Kass: Z.Iszkowska "Kaanon"

Merliis Tõldsepp, klaverisaatja Sirje Elbrecht: K.D.Blacwell "Kesköö laul"

Melita Škljar: A.Dvorak "Largo"

Ilona Škljar: G.Weber "Merineidude valss"

Gretemari Metsaveer: Ch.Dancla, Valss

Angelina Divonina: T.Paciorkiewicz Prelüüd D-duur

Karl Joosep Kass ja Eliisa Alliksaar: B.Assafjev, "Valss" balletist "Baltsisarai purskkaev"

Väljakutse noorukite rüüsteobjektile

Sunday, May 29th, 2011

Täna tegi hoone omanik Domino OI OÜ taas politseile väljakutse, et fikseerida öine rüüstamine Sindis, Pärnu mnt 26.

Järjekordne väljakutse, Piret Pool näitab värskeid lõhkumise jälgi

Laiali lõhutud riidekaup, mida on abivajajatele tasuta jagatud

Väljakutsele saabunud üks Pärnu politseinikest ütles, et ainuüksi tema on selles majas käinud viiel korral. Kohapeal viibinud Domino juhatuse liige Piret Pool oli pisarateni nõutu. Alumiste akende sulgemisest pole mingit abi. „Oma silmaga olen näinud, kuidas noorukid ronivad mööda seina üles ja sisenevad teise korruse akendest. Kui ühe aknaava sulgeme tugevama materjaliga, siis põrutatakse järgmine klaasiruut sisse,“ näitas Piret Pool politseile uusi purustusi ja rääkis Sindi Linnavalitsuselt saadud ettekirjutust.

11. mail juhtis Sindi Linnavalitsus tähelepanu asjaolule, et kolmandate isikute sissepääs majja peab olema takistatud. Selleks palutakse sissepääsud avatäidetega kohe sulgeda.

Vastuses teatas Domino, et keskmiselt üks kord nädalas sulgetakse kõik juurdepääsud majale, kuid iga nädal lõhutakse ära järjest uusi aknaid. „Oleme korduvalt kohale kutsunud politsei. On teada ka isikud, kes seal põhiliselt viibivad,“ selgitas omanik, kelle ütluse kohaselt on koostöös Sindi Lastekaitsespetsialisti Reelika Ruubeliga määratud neile ühiskondlikult kasulik töö selles hoones. „Kahjuks on sellest koostööst väga vähe abi, sest noorukid ei allu seatud määrusele, ega tee mingit ühiskondlikult kasulikku tööd,“ rääkis omanik. Hiljuti avastas ta, et Diana nimeline kaak olevat koguni pööningule endale salaja elamise sisse seadnud.

Veedetud öö jäljed

Kuigi olemasolev seadusandlus annab politseile väga vähe õiguslikke võimalusi kuni 14 aastaste noorukite ohjeldamiseks, tunnustas Piret Pool Sindi politseiga toimuvat koostööd. Eriliselt tõstis ta esile Siiri Kukke, kes on aastaid Sindis töötanud ja tunneb kohalikke olusid väga hästi. Juba homme arutatakse kohtumisel täpsemaid üksikasju, kuidas paremini noorukeid ohjata ja hoonet rüüstamiste eest kaitsta. Domino juhatus on leppinud politseiga kokku, et neil on võimalik hoonesse siseneda igal ajal kogu ööpäeva kestel ilma omanike juures viibimiseta. Üks võti on antud politseile.

Samal teemal:

Lapsterroristid rüüsteretkel