Arhiiv October, 2012

Sindi linna kaardistatakse pildi ja sõna abil

Wednesday, October 31st, 2012

Sindi linna kaart illustreerivate vaadetega

Juba mõnda nädalat köidab Sindis asuva Olerex’i tankla kõrval paiknev linna kaart möödujate tähelepanu. Mõõtmetega 4 X 3,5 meetrit tahvlile on kantud tänavate võrgustik ja hulga suuri fotosid, mis loob Paide maanteed pidi liikuvale peatujale linnast meeleoluka pildi ning kutsub sellega lähemalt tutvuma.

Tegelikult paistab selle suuremõõtmelise värvilise stendi varjust välja märksa suurem ettevõtmine kui esmapilgul arvata oskakski. Kogu ettevõtmist veab Sindi linnapea Marko Šorin, kes on tegevusse kaasanud hulga linnavalitsuse töötajaid, samuti Sindi Muuseumi, Sindi Gümnaasiumi ja Sindi Linnaraamatukogu inimesi. Eesmärgiks on seatud asupaiga ajaloo ja nüüdisaja tutvustamine vahetu liikumisega linnaruumis, kus peamiseks teejuhiks vastava sisuga stendid.

Sindi linna arengukavas aastaks 2013 on seatud eesmärgiks koostada turismiobjekte tutvustav mitmekeelne infomaterjal ja paigaldada selgitavad tahvlid turismiobjektide (linnamaja, ANK, kirik ) juurde ning suunaviidad teede äärde. Samaaegselt toimub ka vastavate objektide audit ja korrastamine.

Sarnaselt Olerex’i juurde paigaldatud stendile tahetakse valmistada veel paar kaarti. Ühe asukohaks saab olema kolmnurk, kus Paikuse poolt tulles võib pöörata Pärnu maanteele. Teine leiaks koha Pärnu maantee ja Silla tänava ristmikul sellise arvestusega, et sillalt või Viira poolt linna sisenejad näeksid kaarti, millel on viited olulistele asupaikadele.

Tahvel Sindi Uue kalmistu juures

Lisaks kolmele suurele kaardile on veel kavandatud terve hulk kindla asukohaga seotud stende, mis kirjeldavad hoonet, asukohta või konkreetset tegevust selles paigas. Taolist valmis stendi näeb praegu Sindi Uue kalmistu peavärava juurde viiva allee alguses. Tegemisel on stend, mis paigaldatakse noortekeskuse hoone juurde. Järgnevalt jätkatakse sama tööga muuseumi, koolimaja, raekoja, kiriku ja paisu juures, aga kindlasti lisandub neid veelgi.

Stendide tekstilise osa valikuga teeb pidevat tööd muuseumi juhataja Heidi Vellend, kellel on ka mitmeid abilisi. Näiteks tuntud inimeste unustatud kalmude leidmisel ja nende isikuandmete täpsustamisel on suurt abi osutanud Tiina Tojak. „Töö infomaterjali koostamiseks on käinud juba käesoleva aasta algusest saadik. Siinkohal tahan väga tänada tõhusat kaasabi osutanud Pärnu Giidide Ühingu giidile Erika Jeretile ja tekstide tõlkimisel oma abikäe ulatanud Sindi Gümnaasiumi õpetajatele Tatjana Grigorjeva-Keerupile ja Silva Sikule,“ ütles täna hommikul uut stendi vaadanud Heidi Vellend.

Sindi ühisveevärgi ehitus kestab rohkem kui algselt kavandatud 660 päeva

Wednesday, October 31st, 2012

Sindi Vesi OÜ ja Sindi linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis-ehitustöödele parima avatud riigihanke teinud ühispakkujate Water Ser Lääne Eesti OÜ (nüüdne OÜ Tekton) ja Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ vahel sõlmitud lepinguga määrati tööde teostamise kestuseks 660 päeva, mis on nüüdseks läbi saanud.

Milline on tööde lõpetamise tegelik hetkeseis Sindi Linnavalitsuse pilguga vaadatult, sellele küsimusele vastab linnapea Marko Šorin.

Küsimusele vastab Sindi linnapea Marko Šorin

Eilsel (30. okt.) objektikoosolekul sai seda arutatud, sest selge on see, et täielikult projekt esimeseks novembriks lõppeda ei saa. Torudega seoses tuleb mõningad kohad üle vaadata.
Osaliselt on tegemata asfaldi taastamistööd Pioneeride pst., Kooli, Tööstuse, Tiigi ja Kesk tänaval. Parandamist vajavad ka mõned kruusatee lõigud. Väiksemad lappimistööd tuleb teha Ringi tänaval, Kooli 7 juures ja Pärnu maanteel.

Räägiti ka tingimustest, millal praegusi ilmastiku olusid arvestades üldse asfalteerida saaks. Tingimuste täitmine on järelvalve kontrolli all.

Samas tuleb tähele panna ka seda, et osad tööd on täiendavalt lisandunud uue lepingu alusel (Jaama tänav, Tõela tänava lõik), millel on hoopis teine lõpptähtaeg.

Samal teemal:

Teedeehitus on kandunud teisele poole Paide maanteed

Sindi tänavaid asfalteeritakse

Ants Tormilind jääb Tektoni torude paigaldamisega üldjoontes rahule

Sindi Linnavalitsust ei rahulda senine ehituse kulg

Sindi kanalisatsioon suunati uude kollektorsüsteemi

Sindi veetrasside ehituse jätkumine endiselt küsimärgi all

WaterSer esitas täna AS Sindi Veele täitmistagatise

Argo Auväärt: oleme töödega graafikus

Water Ser loodab peatselt Sindis töödega jätkata

Marko Šorin räägib veeprojektist

Selgust võiks olla rohkem

Eilne päev ei toonud Sindi jaoks selgust

Täitmistagatise puudumine võib tähendada ehitaja vahetumist

Külmunud pinnas on tekitanud Sindis kaevetööde häireid

Sindis alustati kaevetöödega

Algab Sindi ühisveevärgi ehitus

Sindi ühisveevärgi ehitus võib alata

Tammistes alustati torustike ehitusega

Vaidlus jätkub

Sindi veevarustuse ehitajaga loodetakse leping allkirjastada paari nädala pärast

Sindi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise konkursil osalenu vaidlustas komisjoni otsuse

Sindi linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimis-ehitustööde teostamiseks laekus tähtajaliselt 2010. aasta 17.juuniks 11 pakkumist.

Ettevalmistused vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse jätkamiseks on seni Sindis kulgenud plaanipäraselt

Viive Šavel räägib energiaturu avanemisest

Wednesday, October 31st, 2012

Kolmapäeval, 7. novembril kõneleb Pänu Väärikate Ülikooli kuulajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna kütuse- ja energiaturu talituse peaspetsialist Viive Šavel.

Järgmise aasta 1. jaanuaril avaneb Eesti elektriturg täielikult kõikidele elektritarbijatele. Kuna energiaturu avanemine puudutab eranditult kõiki elektritarbijaid, siis arvestati paljude soovijate ettepanekuga ja tehti loengutesarja eelnevalt koostatud kavasse muudatus, et käsitleda väga kuumaks muutunud teemat vahetul kohtumisel vastava ala spetsialistiga.

„Põhimõtteliselt räägin kõike seda, mis on kirjas avatud veebilehel http://avatud2013.ee/ – miks turg avaneb, mis see endaga kaasa toob, millele tuleb tähelepanu pöörata, kuidas vahet teha elektrienergial ja võrguteenusel, kust informatsiooni saada,“ tutvustas Viive Šavel oma ettekande sisu. Loomulikult jääb võimalus ka täpsustavate küsimuste esitamiseks.

Viive Šavel

Samal teemal:

Elektrihindade võrdlusportaalis kajastuvad ka püsitasud

175 aastat üldist kooliharidust Sindis

Sunday, October 28th, 2012

Laupäeval, 27. oktoobril tähistas Sindi Gümnaasium piduliku kontsertaktusega Sindi hariduselu 175. aastapäeva.

Sindi linna erivolitustega esindaja salvestab kõigi mõtted. Kuidas vastad küsimusele: Mis on energia jäävuse seadus?  1. sel päeval kui seda õpiti, ma puudusin koolist; 2. meenutad oma füüsika õpetajat ja hakkad rääkima kui energiline ta oli ja on jäävalt tänase päevani; hakkad kiruma Eesti energia plaanitavat hinnatõusu

Alustades Wöhrmannist

Eilne kooli juubelit tähistav pidulik kontsertaktus oli vaid üks osa pika päeva sündmuste ahelast, kuid kahtlemata ka kõige kesksem kogunemine nii vilistlastele, õpetajatele kui ka kogu linnarahvale. Tähelepanuväärseks sai see, et laval esines tervelt kolmandik kooli õpilastest, mis oli enneolematult suur osalejate hulk. Tervikliku kava kokkuseadja ja etenduse peajuht oli õpetaja Eneli Arusaar. Pildikesed kooli ajaloost algasid vabrikant Johann Cristoph Wöhrmanni (1784-1843) rolliga hariduselu algusaastaist. Lavastuslikus rollis rääkisid õpilased koolipingis vastavalt ajastu sunnile kas saksa või vene keelt, õnneks ka selle maa keelt, mis püsib eesti koolides aukohal tänaseni. Muusikas ja tantsudeski tehti ajarännak kaugemast minevikust praegusesse päeva.

Õppealajuhataja Margit Rebane

Õppealajuhataja Margit Rebane ütles, et koolimajale ehitatud uus katus on juubeliks kingitud asjadest kõige väärtuslikum. Kuigi kooli direktor Ain Keerup ei saanud nii tähtsal päeval kohal viibida, mõtles ta siiski heade soovidega suurele kooliperele ja palus vilistastel vaadata tagasi lapsepõlve. Margit Rebane luges ette direktori pöördumise vilistlastele.

Kallid vilistlased!

Täna on Teie pidu. Õpetajad ja Kool on küll väga olulised, kuid täna olete Teie kõige tähtsamad. Jätke sellest ajahetkest seljataha see, kes te olete täna, vaid muutuge nendeks, kes te olite kooli ajal. Olge siirad, olge vahetud. Rännake tagasi minevikku, tagasi lapsepõlve. Kas mäletate veel seda väikest tüdrukut või poissi, kes kogus nädalaid või aastaid julgust, et üle anda kingitus kõige kallimale inimesele. Pole tähtis, kas selleks kingituseks olid metsast korjatud tammetõrud, alleelt leitud kastanimunad, tulipunane pihlakakobar… või siis punased vahtralehed koolimaja eest. Kindlasti mäletate veel tänagi seda südamevõbinat, mis ei jätnud teid enne kui olite oma südames suureks loodud kingituse üle andnud. Ja tundeid, mis jäid kestma kuudeks või aastateks.

Või tulevad Teile hoopiski meelde kingitused, mida Te õhtust õhtusse südamega valmistasite, aga üle anda ei julgenudki. Kuigi hing piinas ja piinas niivõrd, et raske oli uinuda, aga temast sai vaid Teie unistuste prints või printsess.

Kas mäletate seda koolipidu, kus just ühe neiu käed tundusid nii eriliselt pehmed ja soojad. Kindlasti mäletate selgelt tema lõhnaõli või deodorandilõhna. On võimatu unustada, kuidas Teie südamed kloppisid, kui Teie kehad tantsides kogemata kokku puutusid. Ja see pidu oli võrratu täpselt nii kaua, kui tema seal viibis.

Kas mäletate oma lõpupidu, kus jagasite lubadusi: kedagi mitte kunagi unustada, klassikaaslasi alati aidata kui vaja… ja kindlasti igal kokkutulekul kohtuda. Vaadake enda ümber ringi. Kas Te olete kõik kohal? Kas Sina oma antud lubadused oled täitnud? Kas Sina tegid kõik, et Sa saaksid täna oma unistuste printsessi või printsiga taas kohtuda?

Linnapea tervitus

Wöhrmann on astunud lavale

Vilistlased võisid meenutada ka pioneeriks olemise aega

Sama kooli vilistlane ja praegune Sindi linnapea Marko Šorin tunnistas, et lavale tõustes tabas teda samasugune tunne, mis klassi ette minnes. Linnapea vastas istusid saaliistmetel õpetajad ja teised õpilased, kes kindlasti jälgisid teda hindavate pilkudega – kuigi nüüd enam hindeid päevikusse ei kirjutatud. „175 aastat on tõesti aukartust äratav number. Selliseid õppeasutusi Pärnumaal ei ole väga palju. Peame tänama kindlasti ka Wöhrmanni, kes täna noore näitlejana üle lava käis,“ sõnas Šorin, kes ei pea elusuutlikuks kogukonda, mille liikmed jätavad suurema tähelepanuta hariduse vajalikkuse. „Hariduse andmine osutus Sindi kogukonnale nii tähtsaks, et vahetult pärast vabriku avamist otsustati asutada ka kool. Wöhrmann sai aru, et tänu haridusele areneb kogukond ja vastavalt sellele saab vabrikant ka paremate oskustega tööjõudu,“ vaatles linnapea 175 aasta tagust otsust läbi vabriku omaniku seisukoha ja jätkas arutlust tänase Sindi Gümnaasiumi kestvuse vaidluste voolus. „Ei saa ju seda tähelepanuta jätta, et Sindi kooli ümber käivad igasugused jutud. Mina isiklikult usun siiralt Sindi kooli ja personali jätkuvasse elujõulisusesse, usun õpetajaid ja juhtkonda. Sindi kool on väärt kool ja õpetajad on tasemel,“ kõneles Šorin suurt punaselindiga seotud kinkepakki koolile üle andes.

Maavalitsus tunnustab õpetajat ja õpilast

Hede Martšenkov ja Lembit Roosimäe

„On tunne, et vahel me kahtleme tulemustes, mõõdame hindepalle, arvestame numbreid ja anname selle kohta hinnanguid, aga kool on eelkõige kogemise ruum,“ tõdes Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov. Ta kinnitas, et peamiseks õppevaldkonnaks on koolis koolielu ise – selline nagu me seda iga päev tunnetame ja läbi elame. Sealt pärinevad ka meie mälestused, mida on igasuguseid: häid ja halbu. „Need on mälestused, aga ühtlasi ka kogemused. Iga õpetaja, kes astub klassi ette, õpetab samaaegselt ka iseennast: inimese ja kaaslasena. On õnn, et Sindi kooli on aastakümnete jooksul jätkunud väärikaid ja väga väärikaid õpetajaid.“ Eile kutsus Martšenkov lavale õpetaja Lembit Roosimäe. „Miks just Lembit Roosimäe täna ja praegu siin? Tema õpilane Dajana Raab sai kolmanda koha rahvusvahelisel ajalooolümpiaadil. See on väga suur tunnustus kogu Pärnumaale. Pärnu linna ikka jagub neid võite, aga selle pika aja jooksul maakonna valitsuses töötamisel ma ei mäleta, et oleks väljapoole Pärnu linna nii kõrget saavutust tulnud,“ tunnustas maakonna haridus- ja kultuuritalituse juhataja õpilast, õpetajat ja Sindi Gümnaasiumit.

Parajasti välisreisil viibiv Dajana ei saanud küll kõrvuti oma õpetajaga lavale astuda, aga Lembit Roosimäe valikul kingiti edukalt rahvusvahelisel olümpiaadil esinenud ajaloohuvilisele raamat, mis räägib Henry VIII ja tema kuuest naisest. Roosimäe ütles, et Dajana on kirjutanud väga hea uurimistöö Henry VIII elust ja see on raamat, mis tema riiulil peab kindlasti olema.

Martšenkov rääkis, et Roosimäed jätkub Sindi koolist kaugemalegi koos tema värvikate üritustega maakonna õpetajate ja laste heaks. Ühe ereda seigana meenus Martšenkovile koguni kümne aasta tagune koduuurimise konverents, kus Roosimäe sisustas koos Priit Kasega kogu muusikalise osa ja mängis viiulil pool tundi jutti erinevate aegade hittlugusid alates 1918 aastast kuni kaasajani välja.

Sindi Gümnaasiumis käivad käsikäes nii kodanikukasvatus kui koduuurimine, majandus ja ettevõtlus

„Kooli puhul ei saa alahinnata kodanikuks kasvatamise tähtsust,“ pidas Martšenkov vajalikuks tunnustada Sindi Gümnaasiumis ka seda lisaväärtust, mida annab kool lapsele. Haridusjuhile tundub, et kodanikukasvatusest kõnelemine kõlab tihtilugu kuidagi õõnsalt, aga selle kooli seinte vahel tehtav aastate pikkune väga oluline töö räägib pigem eeskuju väärivatest ettevõtmistest. „Te kujundate lipukultuuri ja olete alati osalised Eesti lipu päeval Pärnus. Samuti kodu-uurimine, aastate pikkuse töö tulemusena on väga tunnustatud kodu-uurijaid väljunud just Sindi Gümnaasiumi seinte vahelt. Tähtsaks tuleb pidada majandusõpet ja ettevõtluse arendamist õpilastes. Sindi õpilased osalevad igal aastal õpilasfirmade laadal ja ettevõtluslaagris,“ esitas Martšenkov konkreetseid näiteid sellest, milles Sindi Gümnaasium on püsinud aastaid edukuse eesliinil.

Vaata Helen Parmeni fotosid siia klikkides

Samal teemal:

Trivimi Velliste tervitus Sindi Gümnaasiumile

Sindi Kool tähistab oma juubelit

Ajalooklubisse kutsutute hulgas paistsid eriliselt silma kolmanda klassi õpilased

Ehitades homset, alusta täna!

Sindi Gümnaasiumis ollakse ajaloo tundmises väljapaistvalt head

Sindis paigaldati pesakaste

Tutipäev Sindi Gümnaasiumis

Pärnu noorsoopolitsei asus koolitama noori liiklejaid

Sindi Gümnaasiumis degusteeriti maitsetaimi

Getter Mäehunt: naabriga koos on parem kui ilma!

Sindi õpilased külastasid Tootsi aiandit

Sindi Gümnaasium viib koolid ettevõtluslaagrisse

Lipud lehvima Sindi tornist kuni kaugeimate aiaäärsete tänavateni

Maavanem toetab koolinoori, kes abistavad majaomanikke lippude heiskamisel

Sindi üleskutse: lipud kõigil majadel lehvima!

Seemnest tärkab elu

Sindis meenutati 3. jaanuari ajaloolist tähtsust

Maakondlikul vene keele päeval osales 12 kooli

Sindi Gümnaasiumi jõululaada „Ole Tegus“´ kokkuvõte

Comenius tähendab ka kadripäeva tundmist

Intelligentsus võtab väga vähe ruumi

Hingedepäeval mälestame meie jaoks olulisi inimesi

Marko Šorin: ajaloole ei saa midagi juurde lisada

Puud istutatakse ringi

Sindi õpilasmalev lõpetas 14. töösuve

Ristidega ja ristideta kalmud väärivad hoolt

Sindi Gümnaasiumi õpilased väärtustavad loodust ja keskkonda

Tänupäev Sindi Gümnaasiumis

Tutvumine

Sindi noored pakkusid abi lippude heiskamisel

Sindis tehti juba täna laupäeva

Trivimi Velliste: Eesti lipul on ka Euroopa Liidus oma kindel tähendus ja eesmärk

Sindi Gümnaasiumi uue põhimääruse seletus

Lipukultuur Sindi Gümnaasiumis

Leek lõkendas tuule käes kõrgele

Eesti Lipu Selts: „Lipud lipupäevadel lehvima!“

Sindi kontserti jälgiti Larino kodudes

Piltuudis Sindi Gümnaasiumi Larino külaliste reedesest päevast

Piltuudis Sindi Gümnaasiumi Larino külaliste eilsest päevast

Buona sera on itaalia keeles tere õhtust

Sindi Gümnaasium pakub külalislahkust oma Larino sõpradele

Sindi õpilased kostitasid pärnakaid kaubaga ja kultuurilise meelelahutusega

Eriline Alex: Mind pelgavad paljud

Sindi Gümnaasium osales ooperi projektis

Kellil on oma seisulaud

Suusad Robin Semmelile

Maavanem külastas Sindi Gümnaasiumit

Kellil on palju toetajaid

Varajased vastlad

Üks Eesti riigi nurgakivi paigutajaist oli Sindi Gümnaasiumi vilistlane

Sindis tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

Mathiesenid Eestis ja paguluses

Mathiesenite radadel

Hoolekogu toetab Sindi Gümnaasiumi ettepanekut

Elav legend Taivo Sikk

Sindi linnajuhid istusid tänaste õpilastega kõrvuti „koolipingis“

Järgmisest õppeaastast võidakse jätkata Sindis ilma venekeelse hariduseta

Õpetajate päev „Saja Aakri Metsas“

Sindis astutakse reipalt koolipinki

Kas Sindi Gümnaasiumil on arenguruumi?

Tagasivaade Sindi malevasuvele

Sindi Gümnaasiumis meenutati Wöhrmanni

Itaalia reisipäevik (4)

Itaalia reisipäevik (3)

Itaalia reisipäevik (2)

Itaalia reisipäevik

Sindi Gümnaasiumis esitati kontsertkava, millega minnakse Itaaliasse

Kogukonna tähendus tänapäeva maailmas

Sindi Gümnaasiumi Comenius-projekti meeskond sõidab Larinosse

Sindi koolimaja ümbrus muudab väljanägemist

Heino Siigur: „Keskkoolis ma tõepoolest seda ei õppinud, aga Sindi Algkoolis õpetati!”

Kohtusid Sindi Gümnaasiumi vilistlased

Sindi Gümnaasiumi määruse muudatuse eelnõu tagasilükkamisest (täiendatud: 20.02.)

Sindi Gümnaasiumi partneriks saab asutatav vilistlaskogu

Väikesed, suured ja kõige suuremad Helmondis

Sõbralikku sõbrapäeva

Sindi Gümnaasiumis luuakse vilistlaskogu

Õpilaskonverents Sindi Gümnaasiumis

Vello Paluoja portreteeris Julius Friedrich Seljamaa, kes on üks Tartu rahu läbirääkijaist

Hispaania lastele toovad kingitusi kolm kuningat

Sindi Gümnaasiumi noortele leiutajatele anti aukirjad

Sindi Gümnaasiumi õpetajate jõulunäidend

Projektikohtumine Münchenis

Üks küsimus

Arvamusi foorumteatri külastusest Võrumaale

Sindi foorumteater käis Võrumaal

Siiri Univer on maailmameister

120 aastat Kaarel Liidaku sünnist

Nimekas vilistlane tegi Sindi Gümnaasiumi auraamatusse sissekande

Sindi Gümnaasiumis tähistatakse õpetajate päeva koos endiste õpetajatega

Austria reisipäeviku jätk, täiendatud fotodega

Austria reisipäevik, täiendatud galeriiga

Sindi Gümnaasiumis algas käesolev õppeaasta mitmete oluliste muudatustega

Vormimüts Sindi õpilastele

Direktori jutul

Õpilasmalev Sindis

Kuidas on eestlastel võimalik lumesajus tööle minna?

Londoni õpilastele näidatakse filmi Eesti koolilapse päevast

Saladuslik tamm?

Sindis süüdati Baltimaade olümpiatuli

Astronoomiatund Sindis

Talvepildid Sindi-Lodjas

Saturday, October 27th, 2012

Pildistatud täna hommikul

Trivimi Velliste tervitus Sindi Gümnaasiumile

Saturday, October 27th, 2012

Sindi Gümnaasium pidulikus lipuehtes; Trivimi Velliste lumises Sindis

1837. aastal, mil kool Sindis oma eluteed alustas, oli Eesti talupoegkond juba pool inimpõlve pärisorjusest prii. See oli loonud eelduse oma iseolemise samm-sammult teadvustamiseks ja viimaks – rahvuslikuks ärkamiseks. Aga Lydia Koidula oli veel sündimata ning Faehlmanni ja Kreutzwaldi suuremad sammud alles astumata. Eesti rahval oli pikk tee käia oma laulupidudeni ja oma sinimustvalge lipu õnnistamiseni.

Siiski oleme imetlusväärselt hästi toime tulnud. Küllap on üheks edu lähtekohaks olnud varajane kirjaoskus – esimene eestikeelne raamat trükiti juba 1525. aastal ja laialdane koolivõrk sai alguse juba vanal heal Rootsi ajal 16. sajandil. Sindi lapsed ei pidanud alustama tühjalt kohalt.

19. sajand oli suure tööstusrevolutsiooni aeg, mis muutis paljuski inimeste elukorraldust ja ka elatustaset. Sindile langes saatuse poolt osaks olla siin teerajaja suures Tsaari-Venemaa ilmariigis. Veel tänapäevalgi märkab terane silm kunagise ettevõtmise suurust ja suursugusust. See kõik ei saanud jätta pitserit vajutamata Sindi vaimu- ja koolielule.

Nüüd, mil ukse ees on ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi 25. sünnipäev, on põhjust mõtelda meie ajaloomälule, ühistele väärtustele, mida oleme oma esivanematelt pärinud. Üks nendest on kindlasti meie rahvast ühendav sinimustvalge lipp, mis pühitseti siis, kui Sindi kool oli juba 47-aastane.

2004. aasta on Eesti ajaloos meeldejääv: siis sai Eesti Vabariigist nii NATO kui ka Euroopa Liidu täisliige. Aga see oli ka eesti sinimustvalge lipu 120. aastapäev, mil asutati Eesti Lipu Selts, et edendada meie lipukultuuri ning selle kaudu õilistada eesti rahvast. Lipu seltsil on tugev osakond Pärnumaal, see on olnud eriti nähtav Sindis, kus on hoiul ka suurem osa seltsile kuuluvatest normaalmõõtmetega sinimustvalgetest lippudest.

Sindi Gümnaasiumil on olnud väljapaistev roll nende lippude heiskamisel nii Pärnus Rüütli platsil kui ka iseäranis oma kodulinnas ja oma koolis. Eesti Lipu Seltsil on Sindi Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide üle eriti hea meel – sest nad on olnud eeskujuks teistele, palju suurematele koolidele. Selline eeskuju on aegumatu väärtusega.

Kestku Sindi Gümnaasiumi vaim! Kandku see tulevikku meie sinimustvalget aadet, mis kinnitab rahva iseolemise tahet, elujõudu ja usku tulevikku! Olgu meie laulupeod edaspidigi üks suur sinimustvalgete lippude meri! Lehvigu meie tähtpäevadel meie hoonetel uhkelt meie lipud – just nii nagu Sindi Raekoja tornis, just nii nagu Sindi Gümnaasiumi seinal!

Palju õnne kooliperele nende suurel juubelipäeval!

Trivimi Velliste
Eesti Lipu Seltsi esimees

Lumine Pärnu linnatulede valguses

Friday, October 26th, 2012

Fotod on tehtud täna õhtusel jalutuskäigul peamiselt Vallikääru ümbruses.

 

Sindi Kool tähistab oma juubelit

Friday, October 26th, 2012

27. oktoobril 2012 tähistab Sindi Kool 175. aastapäeva. Pidustustele ootame kõiki oma endiseid ja praeguseid õpetajaid, töötajaid ning loomulikult kõiki oma vilistlasi. Kõiki neid, kes on osa kooli ajaloost ning kes on kujundanud aastakümnete jooksul Sindi Gümnaasiumi maine.

Ain Keerup on Sindi Gümnaasiumi direktor alates aastast 2007

Pidustused õpilastele algasid juba varem. Infotundides tuletasid 10. klassi õpilased Lisette Kandima, Mart Nõmm ja Marko Nuut ülejäänud kooliperele meelde, milline on olnud koolielu Sindis erinevatel ajalooetappidel. Ettekanded olid väga sisukad, sest ettevalmistused toimusid legendaarse ajalooõpetaja Lembit Roosimäe valvsa pilgu all. Kuivõrd vaid ajaloo meeldetuletamine ei ole õpilasele aastapäevast rõõmu tundmiseks piisav argument, toimusid ka meeleolukad sünnipäevapeod nii väikestele kui suurtele. Sünnipäev kulmineerus veerandi viimasel koolipäeval, mil süüdati küünlad kooli pildiga sünnipäevatordil ning kõik klassid saatsid sünnipäevalapsele, ühiselt või ükshaaval, lendu õhupallid heade soovidega. Sellel päeval said kõik kingituseks ka meeleoluka voldiku, milles klasside ja õpetajate üldpildid, lisaks veel arvukas pildiseeria põnevamatest ettevõtmistest eelmisel õppeaastal. Tore oli oma silmaga näha, kuidas kingi üle olid ühtviisi õnnelikud nii 1. klassi õpilased kui ka gümnasistid. Eriti õnnelikena lahkusid tol päeval koolist Andre Aadamsoo 1.a klassist, Teele Lääts 9.a klassist, Kristi Otsus 10.a klassist ning Margit Rebane, kes on direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal. Loosiõnne tahtel on just neil võimalus koos kaaslasega külastada endale sobival ajal mõnda etendust Endla teatris. Seda kõike tänu sellele, et Sindi Gümnaasiumil on väga toredad ja hoolivad vilistlased.

27. oktoober 2012 on Sindi Gümnaasiumile oluline kuupäev veel teiseski tähenduses. Just selleks kuupäevaks peaks kool saama oma suurima kingituse viimastel aastatel. Kingituse, mida ta on oodanud aastaid – uue katuse. Siinkohal kasutan võimalust tänada Sindi linna juhte, kelle eestvõtmisel see teoks on saanud. Loomulikult loodame aktusepäeval siiski ka väiksemaid kingitusi saada.

Siinjuures oleks paslik kirjutada pikalt kooli ajaloost, aga kuna see on väga arvude- ja sündmusterohke, siis kutsuksin kõiki, kellele Sindi Gümnaasiumi olemine ja tegutsemine korda läheb, vaatama 27. oktoobril kell 18.00 Sindi Seltsimajas algavat kontsert-aktust. Õpetaja Eneli Arusaare ning paljude teiste õpetajate juhendamisel annab pea sada õpilast vaatemängulise lühiülevaate Sindi Kooli ajaloost. Mis seal täpselt toimub, jäägu igaühele avastamisrõõmuks. Kuigi aktus on ette valmistatud eelkõige kooli vilistlastele, on ka kõik vilistlaste sugulased ning teised huvilistest linnakodanikud oodatud.

Sindi Kooli vilistlased on juubelipäeval oodatud osalema paljudes erinevates tegevustes. Kell 10.00 algab võimlas vilistlasturniir korvpallis. Kell 13.00 siirdutakse kalmistutele mälestama meie seast lahkunud õpetajaid, töötajaid ja õpilasi. Mälumänguhuvilised on oodatud oma teadmisi üles näitama kell 16.00 Sindi Seltsimaja väikesesse saali. Nagu juba varem mainitud, algab pidulik kontsert-aktus kell 18.00 Sindi Seltsimajas. Edasi minnakse ühiselt Sindi Gümnaasiumi, et jätkata peomeeleolus juba oma majas. Tutvuda saab koolimajaga ning kohtuda ja muljeid vahetada endiste koolikaaslastega. Kutsetega külalisi ootame väikesesse võimlasse, et koos meenutada hetki hariduspõllu kündmisel. Kell 22.00 on aga aeg alustada tantsumaratoniga ansambli Karavan saatel. Ja kui kõik sujub plaanipäraselt, ei puudu peolt ka üllatus, mis peaks juhtuma umbes kell… Aga jäägu see üllatuseks!

Neile, kes on kahevahel, kas tulla või mitte – tulge kindlasti! Seda juba austusest tänaste õpilaste, õpetajate kui ka töötajate vastu. Eelkõige aga nende ilusate hetkede pärast, mis teile oma klassi- ja koolikaaslastega kohtudes meenuvad.

Neile, kes ei ole Sindi Gümnaasiumi tegemistega eriti kursis, annaksin kiirülevaate koolis toimuvast. Sindi Gümnaasium on eelkõige kool oma linna lastele, aga mitte ainult. Viimastel aastatel on suurenenud naabervaldadest kooli tulevate õpilaste arv. Kooli õpilaste üldarv aga püsib kolmesaja kandis. Uuendusena on Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassis võimalik õppida ka mittestatsionaaris ehk siis varasemas mõistes kaugõppes. Kuivõrd tähtsaim töö koolis on õppimine, on koolijuhina hea meel tõdeda, et aasta-aastalt suureneb nende õpilaste arv, keda maavanem kutsub heade õppetulemuste eest oma vastuvõtule. Märkimisväärseid tulemusi saavutavad meie õpilased erinevatel olümpiaadidel ja konkurssidel, rääkimata spordivõistlustest. Vaid loetud päevad tagasi sai meie kooli 12. klassi õpilane Dajana Raab Ukrainas toimunud rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil pronksmedali. Äramärkimist on väärinud ka paljude õpetajate tulemusrikas töö. Viie aasta jooksul on leidnud Pärnu Maavalitsuse poolt tunnustamist neli meie kooli õpetajat: Lembit Roosimäe, Signe Lensment, Tatjana Grigorjeva-Keerup ja Nanni Kull. Julgen väita, et Sindi Gümnaasiumi õpilased ja personal on igati tasemel, nii õppimises-õpetamises kui ka muus tegevuses.

Näiteks on meie kool arendusjuhi Sigrid Jamnese eestvedamisel aastaid edukalt osalenud projektitegevustes. Rahvusvahelise Comeniuse projekti raames on õpilastel ja õpetajatel olnud võimalus külastada kogemuste vahetamise eesmärgil mitmeid Euroopa riike. Kohe tulevad meelde külaskäigud Türki, Suurbritanniasse, Saksamaale, Hispaaniasse, Soome, Itaaliasse ja Austriasse. Paljusid riike on külastatud korduvalt. Eestisisestest projektidest, milles samuti arvukalt osaletud, on meeldejäävamaks vast KIKi projekt „Seemnest tärkab elu“. See projekt muutis paljude õpilaste arusaama sellest, mis toimub looduses ja kuidas saame ise loodust mõjutada. Nagu võluväel tekkis koolimajja tõeline loodusõppelabor, kus igaüks sai jälgida taimede arengut seemnest toidulauani. Võluriteks olid meie kooli töötajad ning lapsevanemad alati aktiivse majandusjuhataja Mart Nõmme juhendamisel. Loodan, et see projekt leiab toetust ka järgmisel aastal. Samuti on heaks koostööpartneriks olnud RMK, kellega koos on toimunud arvukalt õppereise erinevatesse looduspaikadesse.

Kuigi hariduslikust vaatenurgast on kõige olulisem, millised on õpilase oskused ja teadmised, väärtustab Sindi Gümnaasium ka suhtumist oma kodumaasse. Kuigi see lauseühend võib tekitada erinevaid tundeid, siis meie koolis saadakse sellest aru vaid ühte moodi. Koostöös Eesti Lipu Seltsiga on koolis propageeritud lipukultuuri ning tehtud seda väga tulemuslikult. Usun, et paljud sintlased mäletavad uhkeid lipuspaleere koolimaja hoovis jüripäeval ja Eesti taasiseseisvumispäeva tähistaval rahvakogunemisel. Kindlasti ei möödu lippudeta Sindi Gümnaasiumi Eesti Vabariigi aastapäeva aktused. Viimasel paaril aastal on meie õpilased osalenud sinimustvalgete lippude kandmisel Eesti Vabariigi aastapäeva ja Eesti Lipu päeva tähistavates rongkäikudes Pärnus. Samuti on meie kooli õpilased õpetaja Eneli Arusaare juhendamisel esinenud 23. veebruaril toimunud mälestustseremooniatel Konstantin Pätsi ausamba juures Tahkurannas. Käesoleval aastal osaleti esimest korda ka Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul lipuheiskamisel Sindi raekoja torni. Loodame, et sellest saab tulevikus Sindi linna traditsioon. Kõrvalseisjale võib see tunduda väheolulisena, kuid olles seisnud koos õpilaste, õpetajate ja linnapeaga, tean, mis tunne see on. Soovin, et seda tunnet saaksid kogeda kõik.

Kool on teinud väga palju, et õpilased oskaksid hinnata lähiümbruse ajalugu ja sellega seotud olnud isikuid. Nii on taastatud Vabadussõjas langenud sintlaste mälestustahvel, mille juures iga aasta 3. jaanuaril korraldatakse mälestusseisak. Koostöös Sindi Muuseumi juhataja Heidi Vellendiga on auväärse koha kooli fuajees leidnud J. C. Wöhrmanni büst. Koolimaja seinal on tuntud vilistlaste portreed. Iga portree väljapanemisele eelneb asjakohane konverents, kus õpilaselt õpilasele antakse edasi lühiülevaade portreteeritava elust ja olulisest panusest Eesti ellu. See on vaid osake loetelust.

Kuid me ei ela vaid eilses ja tänases päevas. Kooli pilk on alati suunatud tulevikku. Vaatamata aeg-ajalt horisondile ilmuvatele vaadet varjavatele tumedatele pilvedele, näeme eespool kaunist vaadet. Püüame näha kõike ilusat, mis meie ümber veel alles, ning luua seda ilu juurde. Suurimaks unistuseks on koolimaja peasissekäigu taastamine koos rõduga. Usun, et kogu vilistlaskond on minuga nõus: Sindi Gümnaasium on kool, kuhu ei ole põhjust siseneda tagauksest.

Suur tänu kõikidele, kes on kujundanud Sindi Kooli selliseks, nagu ta täna on. Ootame teid kõiki koolimajja, ja mitte ainult kokkutulekutel. Aga 27. oktoobril kindlasti.

Ain Keerup
Sindi Gümnaasiumi direktor

Laupäeval koguneb Uulu üle paarisaja linetantsu harrastaja

Friday, October 26th, 2012

Meenutus augustikuisest ettevõtmisest Ehitajate teel

Kaie Seger Ehtajate teel suvist tibutantsu korraldamas

Sel laupäeval 27. oktoobril tähistab kodumaine linetants oma 15. juubelit suurejoonelise tantsusündmusega ning seda täpselt oma õigel sünnipäeva päeval. Nimelt toimus Eestimaal esimene avalik linetantsu õpetus 27. oktoobril 1997 Tallinnas Guitar Safari nimelises pubis, peale mida on avalikud linetantsu õpetused katkematult jätkunud tänaseni, levides kõikjale üle Eesti.

Nagu viimastel aastatel tavaks on saanud, tantsib Eestimaine linetantsuvägi selgi korral sünnipäeva paiku üheskoos, seekord Pärnumaal Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Tegemist saab olema Eestimaa linetantsu sügisese tähtsündmusega ehk nö “Piduliku Tantsulaagerdamisega”, mille käigus õpetavad uusi tantse tantsuõpetajad meilt ja mujalt, neist kaugeimalt tulija on pärit Andorrast – Javier Rodriguez Gallego.
Pidustus ei piirdu muidugi vaid tantsuliste töötubadega. Intensiivsele tantsuõppele pakuvad vaheldust Tordimeistrite Klubi poolt kohapeal valmistatav “Pika Tantsurivi Tort” (u 13 m pikk!), üllatusesineja, kärtsu-mürtsu-pauku toas ja õues jne.
Kohale on oodata veidi üle 200 linetantsu harrastaja Eesti eri paigust.”

Ja nagu vanarahval kombeks öelda: “15-aastane ei ole enam algaja, vaid tubli tegija!” (Kabriste) Seega ootamegi meid kõiki ühele tõsiselt toekale sünnipäevapeole, mis täis tantsu, pauku ja torti!

Kaie Seger

Samal teemal:

Kaie Segeri ratastooli linetantsijad esinesid Leedus edukalt

1111 tibutantsijat jätsid seekord Guinnessi rekordi veel ameeriklastele

Papiniidu sillal hukkus noor autojuht

Friday, October 26th, 2012

 

Päästeameti Lääne päästekeskuse pressiesindaja teatel said päästjad 26. oktoobril kell 02.20 väljakutse Pärnu linnas Papiniidu sillal toimunud inimohvriga avariipaigale.

Kõverdunud põrkepiire meenutab öist traagilist õõnnetust; ränga õnnetuse tunnistajad hommiku valguses

Tallinna suunal liikunud haagisega veok Renault Premium, mille roolis oli 31-aastane Arturas, sattus silla alguses libeda tee tõttu vastassuuna vööndisse ja põrkas kokku Ehitajate teelt Papiniidu tänava poole sõitnud sõiduautoga Audi A4, mida juhtis 22-aastane Risto.

Veokit juhtinud kaine ja juhtimisõigust omav Leedu kodanik jäi liiklusõnnetuses vigastusteta, kuid sõiduauto juht hukkus sündmuskohal.

Sillal liiklemine oli ajutiselt suletud. Päästjad eemaldasid süttimisohu vältimiseks auto akult juhtmed, õnnetuse tagajärjel teele valgunud õli kaeti absorbendiga ja sild vabastati avariilistest sõidukitest, et taastada ohutu liiklus.

Liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude uurimiseks alustati kriminaalmenetlus.

Samal teemal:

Autoga liiklemist tuleks võimalusel vältida