Blogi avalehel

Urmas Mägi on kõige vastutustundlikum ettevõtja

October 11th, 2010

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tunnustusena pälvis Pärnumaa vastutustundliku ettevõtja nimetuse OÜ Fein-Elast Estonia juhataja Urmas Mägi, kes huvitub piirkonna mitmekülgsest arengust ja toetab kõigiti Sindi linna ettevõtmisi.

toomas-kuuda-annab-urmas-magile-auhinna-ule-foto-autor-on-urmas-luik

Toomas Kuuda annab Urmas Mägile auhinna üle. Foto autor on URMAS LUIK

Pärnus lõppenud ettevõtlusnädala viimase tähtsa sündmusena tunnustati maakonna parimaid ettevõtjaid eelmise nädala neljapäeval. Kolmandat korda selgitas Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus ühiselt maa- ja linnavalitsuse, omavalitsuste liidu ning kaubandus-tööstuskojaga parimaid kohalikke ettevõtteid, millele lisandus käesoleval aastal veel valdade ettevõtluse parimik. Esmakordselt anti Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja poolt välja eriauhind kõige vastutustundlikumale ettevõtjale, mille kohta palusin täiendavat selgitust Pärnumaa esinduse juhatajalt Toomas Kuudalt.

„Vastutustundliku ettevõtja auhind lähtub põhimõtetest, et ükski ettevõte ei saa tänapäeval tegutseda üksikul saarel ega majandada ainult iseenda vajadustest lähtuvalt nagu Robinson Crusoe, vaid on osa ühiskonnast ja ühiskonnakorraldusest tulenevatest mõjudest,“ ütles Kuuda, kelle seisukohalt on ettevõtete edukaks tegutsemiseks vajalik näiteks hästi toimiv majandussüsteem, mille olulise osa moodustab seadusandlus, hariduskorraldus, infrastruktuur, ettevõtjasõralik kohalik omavalitsus ja muud tingimused. Ta selgitas, et demokraatlikus riigis on erinevatel ühiskonnagruppidel võimalus keskkonna kujundamisel kaasa rääkida, mis pole üksnes pelgalt võimalus, vaid tihti lausa vajadus või kohustus. Ettevõtja kui esmase väärtuse looja teab väga hästi, kuidas majandusarenguks ja koos sellega kogu ühiskonna heaolu kasvuks luua kõige paremad tingimused.

tauno-kangro-valmistatud-auhind

Tauno Kangro valmistatud auhind. Foto autor on URMAS LUIK

Ühiskondliku vastutuse võib Kuuda nägemuses jagada kolme valdkonda: majanduslik, sotsiaalne ja looduskeskkondlik. Ettevõtte tasandil tähendab see põhitegevuse kõrval arvestamist ka kõikide nende valdkondadega, kus tuleb silmas pidada erinevate ühiskonnagruppide huve. Olles ümbritseva keskkonna osa ei saa edu sooviv ettevõte arvestada vaid äriotsuse mõjuga majandustulemusele, olulised on muudki väärtused, mida ettevõte oma tegevusega pakub ja mille lahendamisele kaasa aitab.

Maakonnas tähendab see seda, et ettevõtjad osalevad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse või TÜ Pärnu Kolledži nõukogu töös. Erialad ja õppekavad peaksid vastama siinsete tööandjate vajadustele. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõukogu töö tugisüsteem aitab kaasa uute ettevõtete tekkimisele ja töökohtade loomisele. Selleks, et omavalitsuste, ettevõtete, haridus- ja teadusasutuste vaheline koostöö oleks tulemuslik, abistab Pärnumaa Oskusteabekeskus, kes nõustab ja toetab kohalikku omavalitust ettevõtlusküsimuste lahendamisel ning vajadusel aitab kaasa mõne sotsiaal või kultuurilise ettevõtmise õnnestumisele.

toomas-kuuda-tutvustab-auhinna-saajat-foto-autor-on-urmas-luik

Toomas Kuuda tutvustab auhinna saajat. Foto autor on URMAS LUIK

„Kaubandus-Tööstuskoda peab sellist osalusdemokraatiat ja koostööaspekti väga oluliseks ja seepärast otsustasimegi alates sellest aastast hakata Pärnumaal vastutustundliku ettevõtja auhinda välja andma,“ selgitas Kuuda ja täiendas ülalpool räägitut mõttega, et auhinna saab ka edaspidi ettevõtja, kes lisaks põhitegevusele tunnetab vastutust ühiskonna ees ning läheb kaasa eelpool nimetatud valdkondade küsimuste lahendamisega.

Küsimusele, kas auhinna väärilisi kanditaate oli palju, vastas Kuuda: „Kandidaate auhinnale oli, kuigi oleks võinud rohkem olla. Kuna andsime auhinna välja esimest korda, arvestasime ka eelnevatel aastatel tehtuga.“

urmas-magi-auhinnaga

Urmas Mägi auhinnaga. Foto autor on URMAS LUIK

Kuuda tutvustas Urmas Mägi mehena, kes on olnud juba mitu aastat osaline erinevate algatuste ja koostööprojektide elluviimisel. Urmas Mägi osaleb aktiivselt Pärnumaa Oskusteabevõrgustiku tegevuses, on olnud PRIA projektide hindamiskomisjoni liige, osalenud mitmel Pärnumaa arengustrateegia ja ettevõtluse arengukava väljatöötamisel, tegutsenud EAS-i assessorina ettevõtete hindamisel. Sindi inimesed teavad kõige paremini kuidas ta paneb väga sageli õla alla Sindi linna sotsiaalsetele ja lastele suunatud ettevõtmistele. Urmas Mägi juhitav ettevõte on töötajasõbralik ja tehnoloogiliselt innovaatiline.

Auhinna valmistas Tauno Kangro pisiplastikana koos sellekohase sisuga, kus on kujutatud ettevõtjat kandmas rasket kivi ja sellel tantsisklevat inimest.

Samal teemal:

Pärnumaad väisanud Riigikogu liikmed külastasid ka Sindit

Üks vastus “Urmas Mägi on kõige vastutustundlikum ettevõtja”

  1. Pärnumaa » Blog Archive » Pärnu linna ja maakonna aasta parimad ettevõtjad väärivad kiitust:

    [...] Urmas Mägi on kõige vastutustundlikum ettevõtja [...]

Jäta vastus