Blogi avalehel

IRL-i Pärnumaa liikmed tähistasid adventaja saabumist Ammende Villas

November 27th, 2010
enn-auksmann

Enn Auksmann

lilled-annely-akkermannile

Lilled Annely Akkermannile

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Enn Auksmann tervitas esimese adventpüha eelõhtul Ammende Villasse kogunenud IRL-i Pärnumaa liikmeid lihtsa mõttega ootusest ja valikutest. Seades usulise elamuse ja vaimuliku nägemuse kõrgemale poliitilistest taotlustest, ütles Auksmann, et tema valik on Kuningriik. Sellega ei tahtnud ta vastandada Eesti riiki esimesele, vaid rõhutada Jumala valitsemist maailma ja inimeste elude üle. „Me ei ei pea ootama midagi, mis on muudkui tulemas ja tulemas, aga ei näi kunagi pärale jõudvat, vaid peaksime õppima nägema seda, mis on juba kohal – mis on meil olemas, mis on meile kingitud. Ning sellega midagi peale hakkama, oma elul vilja kanda laskma ja seda, mis meile on antud, üksteisega jagama,“ selgitas Auksmann.

toomas-toniste

Toomas Tõniste

Kuna tegemist oli vähemalt osaliselt IRL-i valimisüritusega, pidas ta vaimulikuna oluliseks juhtida tähelepanu Kristuse sõnadele: “Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud!”

muusikute-kollektiiv-pp

Muusikute kollektiiv PP

Erinevalt eesti keelest on ladina keeles riigi puhul tegemist täiesti erinevat mõtet ja sisu kandvate mõistetega. Riik – res publica – on otsetõlkes avalik või üldine asi ja vabariik – res publica libera. Rooma Vabariigi peamiseks tunnuseks oli kõigi ametite sidumine kindla tähtajaga (tavaliselt aasta) ja selle möödumisel ei saanud kohe samas ametis jätkata. Kuna kõik ametid olid kollegiaalsed, pidi samal ametipostil leiduma vähemalt kaks võrdsete õigustega isikut ja enne kõrgemasse ametisse pääsemist pidi läbima madalamad ametiastmed. Loomulikult olid kõik ametid valitavad.

andres-metsoja-mari-suurvali-siim-suursild-juri-kask

Andres Metsoja, Mari Suurväli, Siim Suursild, Jüri Kask

Kuningriik – regnum – on põhimõtteliselt erinev, kuna pole saanud oma võimu või meelevalda avalike huvide ja üldsuse tahte väljendusena altpoolt. Kuningriiklik valitsus loob riigi iseenesest, ega saa õigusi oma riigi kodanikelt, vaid annab inimestele õiguse olla selle riigi alamad.

erik-reinhold

Erik Reinhold

Sõnad kuningas ja kuningriik – rex ja regnum – on ladina keeles seotud verbiga regere, mis tähendab suunama, juhtima valitsema, karjatama, mida kuningas juhina oma tegevuses ongi. Kõik need sõnad sobivad Jumala kirjeldamiseks. Sellest ka küsimus: kas ikka ollakse ka tegelikult valmis Meie Isa palvet paludes soovima Jumala kuningriigi tulekut isiklikku ellu.

„Kas julgetakse soovida, et Jumala kuningriik tõepoolest tuleks ja sekkuks reaalselt inimese ellu ja kogu senise arusaamise päris kindlasti pea peale pööraks?“, küsis Auksmann, kes selgitas jõulueelse ootuse vaimuliku tähenduse sisu.

irl-amende-villa-sinises-saalis

IRL Amende Villa sinises saalis

Üksikasjalisemalt saab Enn Auksmanni mõttearenduse sisu paremaks mõistmiseks lugeda Maalehe Interneti portaali tänasest väljaandest siia klikkides. (Adveniat regnum tuum!)

pp-klaverimangija

PP klaverimängija

andres-metsoja-ja-birjo-piiroja

Andres Metsoja ja Birjo Piiroja

Põhimõtteliselt sarnaselt positsioonilt jätkas ka IRL-i Pärnumaa piirkonna juhatuse esimees Annely Akkermann, kes rääkis konservatiivse erakonna esmasest panustamisest vaimsetele ja kultuurilistele väärtustele. Alahindamata materiaalseid hüvesid eristub Akkermanni sõnul IRL-i maailmavaateline hoiak liberaalse majanduse suundumusega (reformi- ja keskerakond) poliitikast just rõhuasetuste poolest. Lugedes Eesti Põhiseaduse preambulast vajadust eesti rahva ja keele püsimajäämisest, nentis ta olulisi puuduseid praeguse poliitika suundumustes. Tema arvates pole võibolla just seepärast IRL olnud valimistel nii edukas kui sooviks, et ei aseta raha rahu ja õnne saavutamisel esikohale. Siiski mõtleb ka IRL sellegipoolest väga tõsiselt materiaalsete murede leevendamisele. Ühe ilmeka näitena esitles ta erakonna head kavatsust loobuda tasulisest kõrgharidusest.

anne-uusna

Anne Uusna

hannele-uutsalu

Hannele Uutsalu

Enda tutvustamiseks said sõna ka Pärnumaalt IRL-i nimekirjas Riigikogu valimistel kandideeriad. Kuigi IRL-i nimekiri pole veel ametlikult kinnitatud on Pärnumaalt esitatud kandidaadid tehtud enamuses avalikult teatavaks. Need isikud on Urmas Aava, Jüri Kask, Andres Metsoja, Raul Peetson, Siim Suursild,Mari Suurväli, nimekirjas viimasena kandideeriv Trivimi Velliste ja esinumber Annely Akkermann. Kindlalt välja ütlemata on veel kaks nime. Siiski kutsus Annely Akkermann seekordsele kokkusaamisele ka Toomas Tõniste. Ammende Villa kohtumisõhtult puudus ainsana Trivimi Velliste, kes viibis Riigikogu liikme ülesannetega Brüsselis. Täna õhtul kasutas enda esitlemise võimalust 6 eeldatavat kandidaati Riigikogu valimistel.

Olümpiavõitja ja Riigikogu liige Toomas Tõniste rääkis lühidalt kodanike ühiskondliku ettevõtlikkuse vajalikkusest, samuti kõrgkoolides õppemaksu kaotamise tähtsusest Eesti oludes. Pärnumaal kandideerimise soovituse andis talle paar kuud tagasi Mart Laar mõttega tugevdada siinset meeskonda.

irl-amende-villas

IRL Ammende Villas

Väärikate Ülikooli eestvedajana ja õpilaslaatade korraldajana kõige enam tuntud Mari Suurväli osundas jätkuvale vajadusele ettevõtlike noorte kasvatamisel ja kinnitas, et ka üle viiekümne aasta vanuseid inimesi ei tohi mingil juhul aktiivsest ühiskonna elust kõrvale heita.

getter-heleen-aron

Maavanem Andres Metsoja rääkis väga olulisest vajadusest, milleks peaks saama usalduse kujunemine oma riigi ja kaaskodanike vastu.

Pärnu Linnavolikogu aseesimees Jüri Kask  pööras tähelepanu rahvusliku vaimu tõstmisele.

Audru vallavolikogu esimees Siim Suursild kutsus inimesi jõulujumalateenistusele Audru kirikusse.

Meelelahutusliku osa eest kandis hoolt muusikute kollektiiv PP, milles domineerisid pasunad, aga omal kohal olid ka trummid, kontrapass ja klaver. Hingeliigutav oli Anne Uusna laulustuudio neidude esinemine. Duetis ja solistidena esinesid Getter-Heleen Aron ja Hannele Uutsalu. Klaveril saatis Anne Uusna. Laulud kõlasid küll eranditult inglise keeles, kuid olid selgelt äratuntavalt jõululaulud: „Angel“, „Viss you most at Christmas time“, „Grown-up Christmas list“, „Have yourself a merry little Christmas“.

Õhtut juhatas  ja esitas vahelugemisi Birjo Piiroja.

Getter-Heleen Aron

ammende-villas-tunti-end-mugavalt-vaga-erinevates-kohtades2 annely-akkermann-ammende-villas1

ammende-villasammende-villas2ammende-villas3ammende-villas-4

Samal teemal:

Adveniat regnum tuum!

IRL Pärnumaa piirkond toetab Riigikogu valimistel pärnumaalasi

Kolkapatriotism Port Arturis ja Pärnumaal

Jäta vastus