Blogi avalehel

Ainulaadne koolituslaat

August 17th, 2011

Eesti Vabaharidusliidu korraldusel toimus Pärnus 11.-12. augustil Nooruse Majas XV metsaülikool. Esimene päev oli suunatud vabaharidusliidu liikmetele. Järgmine päev avati kõigile huvilistele ja sellega muudeti metsaülikool iselaadseks: toimus koolituslaat.

Nooruse Maja aadressil Roheline 1B; klassiruumis

Krista Urvet

Viltimine

Koos teiste tänavalt sisseastujatega sisenesin Rohelisel tänaval asuvasse tuttavasse Nooruse Majja ajal, mil suures saalis istus pika laua taga hulk naisi, kellest vaid paar inimest olid varem proovinud kuivviltimist harjutada. Seda paljude võimalustega kunstkäsitöö liiki juhendas Krista Urvet, kes on Rapla Kunstiseltsi juhataja, omades käsitöö ja kunstiõpetaja koolituskogemusi alates 1998-st aastast. Samuti on bakalaureuse kraadiga Tallinna Ülikooli lõpetanu koolitanud ka Lätis, Leedus, Rootsis ja Soomes. Kuivviltimise õpilased suutsid 45 minuti pikkuse algõpetuse tulemusel omandada esimesed nõelpiste vilumused ja õppetunni lõppedes jõudsid mitmed näidata oma esimest valmistöödki.

Esimene kokkupuude kuivviltimisega

Teise korruse õppeklassis toimus Jüri Vlassovi kogemuste põhjal fototund, mida korrati veel paar tundi hiljemgi. Iga osaleja sai vastuse küsimusele, kuidas jääda hästi pildile ja mil viisil ilusast inimesest veelgi kaunimat pilti teha. Püüti teha vahet igapäevase pildistamise ja fotokunsti vahel.

Mirjam Burget

Enne seda rääkis teise korruse õppeklassis Siim „Liftijuttu“. Teema oli väga intrigeeriv, kuna õpetas veenvat suhtlemiskunsti. Oletame, et kohtute teie jaoks olulise inimesega 30 sekundi kestel ja soovite ülilühikese ajaga muljet avaldada tähtsaid asju meeldejäävalt välja öeldes. Sellega hakkama saamise teadmisi ja oskusi võis omandada juba esimese akadeemilise tunni jooksul.

Suurt huvi tekitas ka taaskasutustöötuba. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonnainfo spetsialist Mirjam Burget jagas kätte tavalised plastikpudelid, millest valmistati ehteid.

Plastikpudelist ehte valmistamine

Koolituslaat pakkus võimalust neilegi, keda huvitasid olulisemad punktid sellest, kuidas sõnad ja keha omavahel sama keelt kõnelema panna ning raskete kuulajatega sõbraks saada. Räägiti sotsiaalsest meediast, vaadati filmi soolisest võrdõiguslikkusest Eestis. Samal ajal võis saada juhiseid tervise juhtimiseks ning õuealal õpetati Võru keelt ja meelt.

Kommunikatsioonispetsialist Birgit Tolmann

Küsiti, kelle jalas on perekonnas püksid? Ja hüüti „appi“, kui avastati, et need on koguni pesamuna jalas! Kalligraafia on vajalik oskus ka nüüd, kui kogu kirjatehnika kipub koonduma arvuti ekraanile.

Need on vaid üksikud näited koolituslaadast, mis polnud sellisel kujul esimene mitte ainult suvitajate pealinnas, vaid kogu riigis.

Referent Maire Sander on õppematerjalide stendi oma kätega valmistanud

Olles püüdnud iseseisvalt kõigest toimuvast põgusat ülevaadet saada, kohtusin viimaks Vabaharidusliidu kommunikatsioonispetsialisti Birgit Tolmanniga. Jutu alustuseks küsis, kas ma olen juba „oma tooli“ näinud? Kuuldes, et pole siiski veel kõigega tutvunud, viis mind välja, kus seinataguse varju all oli terve hulk toole. „Alles see oli, kui tätoveeringuid peeti suureks moe asjaks,“ ütles Tolmann ja osutas käega vanadele toolidele, millele osalejad olid eelnevalt krunditud pindadele maalinud omapäraseid kujundeid ja mustreid.

Programmijuht Tiina Jääger

„Tänane laadapäev algas kell 10 hommikul ja kestab 18-ni. Koolituslaat toimub Nooruse Maja paljudes ruumides, aga osa tegevust käib ka õuealal. Lühikoolitused algavad igal täistunnil ja toimuvad paralleelselt neljas-viise paigas üheaegselt. Koolituslaada tegevused on osalejatele tasuta,“ tutvustas toimuvat Birgit Tolmann.

Eesti Vabaharidusliidu juhatuse esimees Ivo Eesmaa tänab Jüri Vlassovit koolitamise eest

Programmijuht Tiina Jääger ütles, et esimesel päeval kogunes umbes poolsada oma inimest, et vaadata seni tehtule ja suunata pilk tuleviku planeerimisele: „Arutasime EVHL arengusuundade üle ja rääkisime haridusstrateegia plussidest ja miinustest kuni aastani 2020. Kõik olid oodatud aktiivsele arutlusele.“

Tiina Jäägeri sõnul oli Nooruse Majas toimuv üks osa nelja aasta pikkusest programmist, mis kestab kuni 2012. aastani. Neljale aastale on eraldatud 60 miljonit krooni. Koolituslaata rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ kaudu.

Kuna osavõtjate arvukusest puudust ei tuntud ja õppida soovijate tagaside oli üle ootuste positiivne, siis tahetakse saadud kogemuste najal kindlasti taoliste koolituslaatadega edaspidi jätkata. Kus järgmine koolitus peaks toimuma, seda pole praegu siiski veel otsustatud.

*

Osavõtjad on kutsutud tunnustamisele

Toolid taaskasutusse

Samal teemal:

Ainulaadne koolituslaat Pärnus

Jäta vastus