Blogi avalehel

Sindi linna koduleht on üks esimesi omataoliste hulgas

November 9th, 2011

https://sindi.kovtp.ee/et/uldinfo

Regionaalministri poolt kinnitatud kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008 kuni 2011 näeb muuhulgas ette ühtse KOV-de veebilehe haldussüsteemi loomist, jättes seejuures kohalike omavalitsuste rolliks veebilehtede sisu arendamise ja värskendamise. Veebilehe töö tehniliseks tagamiseks pakutakse KOV-le vajaliku funktsionaalsusega sisuhaldustarkvara ja majutusteenust. Riighanke tulemusena vastutab Smartlink OÜ iga omavalitsuse liitumise tehniliste nüansside ja koolituse eest ning korraldab kodulehtede andmete majutust. Smartlink OÜ on seega kohalike omavalitsuste teenusportaal, mis pakub omavalitsustele suunatud sisuhalduslahendust ja teeb tavapärasest kodulehest teenusportaali.

Ühtse veebilehe haldussüsteemiga liitumine toimub vabatahtlikult, ega ole omavalitsustele kohustuslik. „Hetkel on liitunud omavalitsusi ca 60, lisaks veel mõned sihtasutused, koolid ja ka eraettevõtted,“ selgitab Smartlink OÜ esindaja Sebastian Sõeruer. Kes juba oma portaali avalikustanud on, neist siiski firmal täpsem ülevaade puudub. Hinnanguliselt arvab Sebastian Sõeruer, et seni on kodanike teenistusse avatud 25 omavalitsuse kodulehed. Mõned avalikustatud lehed on näha ka aadressil www.kovtp.ee.

Näiteks Pärnumaalt tõstab Sebastian Sõeruer hetkel kõige enam esile Audrut, kuna nemad on liitujatest ühed esimesed ja seetõttu kõige rohkem saanud portaali arendada. „Kuna portaalilahendus jõudis avalikkuse ette käesoleva aasta aprillis, siis praegu käib nii Smartlinki kui ka KOV-de poolt portaali arendus,“ räägib Sebastian Sõeruer ja lisab, et Eestis on see esimene niivõrd suuremahuline projekt, mille arendus toimub jätkuvalt igapäevaselt. Pärnumaalt on seni veel liitunud ka Saarde ja Tori vald ning Sindi linn. Tori pole küll tänaseks suutnud oma lehte avalikku kasutusse anda, kuid Sindi tegi selle elanikele kättesaadavaks täna hommikul.

Sindi Linnavalitsuse teabespetsialist Viktor Kaarneem oli juba mõni aeg varem oma töö tulemust tutvustanud ka linna allasutuste juhtidele. Üks uudis on kindlasti arutelufoorum, millesse ta tegi esimese sissekande 31. oktoobril.

„Oleme aktiivselt valmistanud ette uut Sindi linna veebilehekülge ja nüüd hakkab see valmis saama. Selleks, et uus kodulehekülg oleks käepärane ning kõik vajalik kiiresti leitav, ootame ettepanekuid kodulehe muutmiseks paremaks ja käepärasemaks. Kui on teil häid ettepanekuid kodulehe muutmiseks, millegi olulise lisamiseks, siis kõik need ettepanekud on oodatud ja teretulnud! Teeme koos linna kodulehe paremaks!“, kirjutab Viktor Kaarneem, millele nüüd jääb vaid oodata kodanike aktiivset kaasa töötamist ettepanekute, heade mõtete ja muu seesuguse näol. Eraldi liidesena on olemas probleemi teavitus koos kaardiga, millele saab märkida ka probleemse koha. Selgitavas osas öeldakse, et probleeme saab lahendada juhul, kui teemat kirjeldatakse täpset asukohta ja sisu tutvustavalt.

Meeldiv on minna pildigaleriisse, kus fotode vaatamiseks on hoopis paremad võimalused. Juhuks kui midagi soovitut ei õnnestu kohe leida, saab kasutada üldnimekirja, mis annab kindlasti vajaliku viite. Üldjoontes on kogu süsteem rajatud loogilisele ülesehitusele ja tegelikult polegi midagi keerukas leida. Viktor Kaarneem lisas juurde, et soovib osa teavitust panna ka vene keelde ja tulevikus saab mõeldud samuti külalistele, kes mõistavad paremini inglise keelt. „Töö polnud raske, aga väga aeganõudev,“ ütleb Viktor Kaarneem tehtust rõõmu tundes.

Samal teemal:

Vastamata küsimustele vastuseid otsides

2 vastus “Sindi linna koduleht on üks esimesi omataoliste hulgas”

  1. gümnaasiumi õpetaja:

    Väga kaunis ja kaasaegne.Tublid!

  2. Merle:

    Tehtud! Tulemus on puhas rõõm, tänud asjaosalistele.

Jäta vastus