Blogi avalehel

Sindi üleskutse: lipud kõigil majadel lehvima!

February 15th, 2012

Birjo Piiroja: „Kui Sinu naabrimajal ei lehvi lipupäeval trikoloor, siis astu julgelt ligi ja anna selleks enda abikäsi!“

Andres Metsoja: „Pole välistatud ka teatavad tagasilöögid, aga see ärgu teid ehmatagu ja olge oma sihi seadmises ka raskustes kindlameelsed."

Mõtte ütles välja 2011. aasta 4. juunil Pärnus Rüütli platsil toimunud Eesti lipu sünnipäeva tavapärasel tähistamisel päeva peajuht Birjo Piiroja, kes on Sindi Linnavolikogu liige.

Sama aasta emadepäeval haaras Sindi Gümnaasium Eesti Lipu Seltsi poolt väljapakutud mõttest kinni ja läks paari-kolme kaupa moodustatud salkadena oma kodulinna tänavatele innustama ja abistama neid majaomanikke, kelle majadel hommikul veel lippu lehvimas polnud. Ettevõtmise esimese katse õnnestumine innustab Sindi koolinoori samaga jätkama Eesti Vabariigi 94. aastapäeval.

Liis Mitt ja Valeria Januškevitš kohtuvad maavanem Andres Metsojaga

Andres Metsojale annavad kirjaliku pöördumise üle Sindi Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse esinduse liikmed Liis Mitt, Valeria Januškevitš ja huvijuht Kadri Algpeus

Omades juba mitmete varajasemate aastate kogemust Eesti lipu kultuuri kasvatamisel, otsustas Sindi Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse liikmete enamik astuda algatusega oma kooliseinte vahelt kaugemale ja kutsuda üles samaga ühinema teisigi Pärnumaa üldhariduskoole ning erinevaid noorteorganisatsioone. Praegu teeb kooli õpilasomavalitsus pingsaid ettevalmistusi selleks, et juba käesoleva aasta 4. juunil saaks Sindi Gümnaasiumi tegevusega ühineda kogu maakond. Hetkel on töös vastava kodulehe valmistamine, mis hakkab andma olulist teavet Eesti lipuga seonduva kohta ja võimaldab kõigil osalejatel end piirkonniti kaasalöömisele registreerida.

13. veebruaril kohtusid Sindi õpilasomavalitsuse esinduse liikmed Liis Mitt ja Valeria Januškevitš ning kooli huvijuht Kadri Algpeus Pärnu maavanema Andres Metsojaga, et tutvustada gümnaasiumi algatuse edaspidiseid kavatsusi. Andres Metsoja sõnul on koolinoorte südikas algatusega edasiminek väga tervitatav. Samas anti maavanemale üle õpilasomavalitsuse kirjalik pöördumine 11 õpilase allkirjaga, milles palutakse maavanemal saada selle ettevõtmise patrooniks. Sellele palvele andis maavanem kõhklematult jah-sõna, sest tema nägemuses vajavad noored julgele pealehakkamisele kindlasti toetust kõrgemal riiklikul tasandil. „Pole välistatud ka teatavad tagasilöögid, aga see ärgu teid ehmatagu ja olge oma sihi seadmises ka raskustes kindlameelsed,“ ütles Andres Metsoja kohtumisel õpilastele.

Kooli huvijuht Kadri Algpeus kingib maavanemale Sindi Gümnaasiumi logoga pliiatsi

Suure algatusega edasiminemist toetab ka Sindi Linnavalitsus. Kolmepoolses koostöös Sindi Gümnaasiumi, Sindi Linnavalitsuse ja Eesti Lipu Seltsiga toimub 24. veebruari hommikul Eesti lipu pidulik heiskamine Sindi raekoja torni. Tseremoniaalse eeskava laulude, sõnavõttude ja muu selle juurde kuuluvaga on ettevalmistanud Sindi Gümnaasiumi algklasside õpetaja Eneli Arusaar. Pärast lipu heiskamist suunduvad õpilassalgad varem kokkulepitud viisil ja teekonnal innustama ja abistama linnakodanikke, kellel seadusega ettenähtud ajaks pole veel lipud heisatud.

Samal teemal:

Eesti Lipu Selts tänas Sindi Avatud Noortekeskuse noori

Tänupäev Sindi Gümnaasiumis

Sindi noored pakkusid abi lippude heiskamisel

Sinimustvalge triipkood meis enestes

Eesti Lipu Selts: „Lipud lipupäevadel lehvima!“

2 vastus “Sindi üleskutse: lipud kõigil majadel lehvima!”

  1. Pärnumaa » Blog Archive » Sindis abistatakse kodanikke lippude heisamisel:

    [...] Sindi üleskutse: lipud kõigil majadel lehvima! [...]

  2. Pärnumaa » Blog Archive » Lipud lehvima Sindi tornist kuni kaugeimate aiaäärsete tänavateni:

    [...] Sindi üleskutse: lipud kõigil majadel lehvima! [...]

Jäta vastus