Blogi avalehel

Linnapea Toomas Kivimägi ja minister Jaak Aaviksoo allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe

January 18th, 2013

Täna allkirjastatud kokkuleppega alustatakse läbirääkimisi riigigümnaasiumi loomiseks Pärnusse.

Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoone

Pärnu linn on hariduse arengukavas aastani 2025 näinud arengut toetava ja hariduse kvaliteeti tagava hariduskorralduse ühe sammuna koolivõrgu ümberkujundamist, selgitab Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja Maria Murakas. See näeks muuhulgas ette, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi baasil kujuneb välja piirkondlik reaal- ja tehnoloogiõppe suundadega ainult gümnaasiumiklassidega kool ning tänase Mai tn 3 asuva Ühisgümnaasiumi õppehoones hakkab tegutsema uus põhikool.

Haridus- ja Teadusministeeriumi on avaldanud soovi toetada linna koolivõrgu arendamisel ning näidanud üles valmisolekut riigigümnaasiumi asutamiseks ja pidamiseks.

Täna allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe järgi alustatakse läbirääkimisi Pärnu Koidula gümnaasiumi riigile üleandmiseks ja hilisemaks koostööks arvestusega, et gümnaasiumihoone ehitamiseks esitatakse taotlus toetuse saamiseks meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“ ning riigigümnaasium alustaks tegevust hiljemalt 1. september 2015. Toetuse saamiseks kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium meetmes „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“ ettenähtud omafinantseeringu ulatuses kaasfinantseeringu tagamist.

Gümnaasiumile luuakse kaasaegne, kompaktne, efektiivse ruumikasutusega, madalate ülalpidamiskulude ning ruumide ühiskasutusega õppekompleks.

Linna ning ministeeriumi vahel sõlmitakse hiljemalt käesoleva aasta 1. märtsiks detailsem koostöökokkulepe, millega nähakse toetuse saamisel ette projektijuhtimise üleandmine Haridus- ja Teadusministeeriumile, kooli pidamise üleandmise, hoone kasutuse ning kooli pidamise üleandmisele järgneva koostöö tingimused.

Riigigümnaasiumi loomise eelduseks Koidula Gümnaasiumi baasil on see, et ujula jääb linnale ning spordisaal läheb üle riigigümnaasiumi koosseisu.

Samuti on linna soov viia Koidula kooli renoveerimise maksumus 6,3 miljoni euroni. Nimetatud summa looks eelduse praeguse Ühisgümnaasiumi hoone remontimiseks selliselt, et majas saaks hakata tööle sinna koolivõrgu korrastamise kavas planeeritud põhikool.

Jäta vastus