Blogi avalehel

Pärnu Valijate Mõtteklubi teemaks oli riigipiir

August 19th, 2013

Pärnu Valijate Mõtteklubi nimel on oma seisukoha sõnastanud Eesti Vabariigi riigipiiri küsimuses 8 inimest, kelle hulgas on erakondade Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond liikmeid.

Roheline punktiirjoon märgib praegust kontrolljoont

1939. a. Molotov-Ribbentropi paktiga jagati Eesti Vabariik NSV Liidu mõjupiirkonna alla. II Maailmasõja lõpul Jaltas ning pärast sõja lõppu Potsdamis jagati Euroopa kolme suurvõimu – USA, Suurbritannia ja NSV Liidu – vahel, kusjuures viimase võimu alla jäi suurem Euroopa ala kui MRP lepingus fikseeritud. Pärast sõda eraldas NSV Liit ühepoolselt Eesti Vabariigi territooriumist 5,2%, liites selle Vene Föderatsiooniga ja kehtestas olemasoleva kontrolljoone.

Ühegi eelnimetet sündmuse juures ei viibinud Eesti Vabariigi ega Rahvasteliidu esindajat. Seega Riigikogu poolt Moskvale pakutava „piirilepingu“ mõte – kinnistada Ingeri- ja Setumaa 14 valda SRÜ-sse – on lubamatu.

Praegune Venemaa, kes loeb ennast NSVL õigusjärglaseks, peaks järgima Tartu rahulepingu poolt kehtestatud piiri, kus mõlemad allakirjutanud pooled ütlevad, et nad ei oma praegu ega ka kunagi enam tulevikus pretensioone piiri suhtes, mis selles riikidevahelises lepingus on ära märgitud.

Narva, Piiri, Raja, Mäe, Kalda, Järvesuu, Saatse, Senno, Petseri, Meremäe, Vilo, Linnuse, Roodva ja Lõuna valdade ning Irboska kadumine Eesti kaardilt on ajalooline, mitte igavene paratamatus!

Käesoleva aasta 8. augustil koostatud avaldusele on oma nime lisanud Isabell Maripuu, Tõnu Simson, Heldur Paulson, Arvo Soovik, Rein Prins, Ago Kungla, Leo Tischler ja Lembit Peetri.

Jäta vastus