Blogi avalehel

Eesti – Läti koostööprojektiga taaselustatakse ühist ajalugu

July 26th, 2014

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu ja Läti Vennashaudade Komitee koostööprojekti “Ühist ajalugu taaselustades” raames toimub 4. -13. augustini noortelaager 15-20 aastastele mõlema riigi noortele. Laagrit rahastatakse Eesti-Läti programmi poolt ja see on osalejatele tasuta.

Estonia – Latvia programme

Laagri algus ja lõpetamine toimub Pärnus. Majutamine korraldatakse esimestel päevadel Pärnumaal Jõõpres, hiljem Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni puhkekeskuses.

Viimati toimus 7 juunil Estonia-Latvia programmis ühine ettevõtmine Lätis, kus kohtusid omavahel Strenči ja Sindi koolinoored

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu tegevdirektor Tiina Tojak selgitab, et laagri tegevus keskendub meie isade ja isa-isade ühisele sõdimisele I maailmasõjas ja Vabadussõjas, mille jätkuks olid ka võitlused II maailmasõjas. Käiakse avastamas ja korrastamas kahe riigi ühises sõjaajaloos olulisi paiku Pärnu-, Viljandi-, Valga-, Tartu- ning Võrumaal: lahingu- ja matmispaigad, sõjamälestusmärgid, mitmed ajaloo-, sõjaajaloo- ja militaarmuuseumid. Toimuvad arutelud ja kohtumised sõjaajaloolaste, omavalitsus- ning muuseumitöötajatega. Vastastikku õpitakse tundma eesti ja läti keelt, kultuuri, ajalugu. Külastatakse ka looduskauneid paiku, käiakse ujumas, tehakse sporti.

Sindi noored puhkavad Strenči linnas Koiva jõe ääres pärast kerget tööd Anton Irve mälestusmärgi juures. Nende arvates võiks sarnaseid väljasõite tulevikuski korraldada.

Esimese päeva kogunemine algab peale lõunat Pärnu Alevi kalmistul Vabadussõjas langenute mälestussamba juures. Tutvutakse I maailmasõjas ja Vabadussõjas ning II maailmasõjas langenute kalmistuga, toimub lillede ja küünalde asetamine. Samal päeval tehakse väljasõit Lavassaare raudteemuuseumisse ja sõidetakse vanal kitsarööpmelisel rongil. Päev lõpetatakse ühistegevuses tutvumisõhtuga lõkke juures, grillimise ja muusikaga. Samasugused põnevad ühistegemised lõkke paistel, sportimises või saunamõnus toimuvad ka kõigil teistel õhtutel.

Kõigil ülejäänud päevadel järgneb hommikusöögile läti ja eesti keelte õppimine. Iga päev korraldatakse väljasõit huviväärsetesse kohtadesse, näiteks Tahkuranda, Pärnu linna, randa, Sinti kalastama, Tori-Vändra suunda, Audrusse ja mitmetesse teistesse Eesti maakondadesse.

Registreerida ja lähemat teavitust saab telefonil 5108839, Mati Sutt või 5138508, Tiina Tojak.

Jäta vastus