Blogi avalehel

Aldo Kals tervitas XI Seto kongressi

October 9th, 2014

Täna Värska sanatooriumis toimunud XI Seto kongressil ütles Aldo Kals oma kõnes muuhulgas, et maksev piirileping aastast 1920 on olemas ja iga huviline võib selle leida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate lepingute registrist šifri 11 LTS 29 alt.

Aldo Kals XI Seto kongressil.  Foto erakogust

Väga austatud XI Seto kongressist osavõtjad!

Lubage Teid tervitada rühma aasta emade ja isade nimel, kes kirjutasid emadepäeval alla Riigikogule edastatud avaldusele. Selles kutsuti uue piirilepingu ratifitseerimisel ütlema ei. Kui demokraatlikus riigis võim ei tule toime oma kohustustega, siis on õigus tegutseda kodanikualgatuse korras.

Vabariigi Presidendi Kantselei riiginõukogu saali seina kaunistab vapivaip, millel näeb suurt Eesti Vabariigi vappi ja üheteistkümne maakonna vappi, kuna just nõndapalju neid esimesel iseseisvuse ajal oli. Nüüd on 15 maakonda, kuid puudub Setomaa. Fotol osa vaibast Setomaa vapiga.

1917. aasta aprillis andis Vene riik eestlastele autonoomia. See tähendas ka võimalust moodustada Eesti rahvuskubermang. Sinna liideti Eestimaa kubermangu kõrval eestlastega asustatud Liivimaa ja Petrogradi kubermangu alad. Pihkva kubermangus asunud Petserimaa liitumise aluseks oli setode kiri Eesti Maanõukogule juulis 1917. Nende taotluse jõustumise katkestas aga bolševike riigipööre. Petserimaa liitumine Eestiga viidi lõpule Vabadussõja tulemusena Tartu rahulepingus määratletud riigipiiriga.

1944. aastal arvas ühe suurriigi juht, et Atlandi harta on tõsiseltvõetav dokument. Selle alusel tulnuks sõja järel taastada Eesti Vabariigi iseseisvus. Et Eesti okupeerimisest endale mingit kasu lõigata, napsas üks nõukogude sotsialistlik vabariik teiselt Saaremaa suuruse maatüki. See koosnes Eesti Ingerimaast ja suuremast osast Petserimaast.

Inimelu nagu ka riigi maa-ala väärtust ei saa rahaliselt mõõta. Majandusteadlased on selle maakaotuse hinnaks siiski lugenud vähemalt triljon eurot. Miljonilise rahvaarvu puhul oleksime seda maaloovutust tegemata kõik miljonärid!

Eesti Vabariik taastati 1991. aastal õigusliku järjepidevuse alusel. See hõlmas riigi kõiki tunnuseid, kaasa arvatud riigipiiri. Nii tühistas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12. septembril 1991 kõik riigipiiri muutmist puudutanud Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi otsused.

Üks meie piiriläbirääkija on tunnistanud, et Eesti poliitikud ei teadnud Petserimaa ajaloost ega ajaloolisest geograafiast peaaegu midagi. Kummaline on, et taunitakse stalinismi, kuid mitte Eesti NSV stalinistlikku riigipiiri. Taunitakse Gruusia ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumist, aga ei tehta sama Eesti puhul.

Kunagi oli kõne all Lääne-Petseri maakonna moodustamine. Seda aga setod vist ise ei soovinud. Ilmselt oli põhjenduseks vajaliku keskuse ja teedevõrgu puudumine. Lääne-Petseri maakonna olemasolul oleksite halduslikult riigi tasemel esindatud, samuti igas ajaloo- ja geograafiaõpikus ning maakaardil! Praegu mitte.

Aldo Kals vestleb pärnakatega Tallinnas Lossi platsil

Kõik Eesti Vabariigi kodanikud peavad teadma, et Setomaa ehk Petseri maakond on Eesti lahutamatu osa. Kellelgi pole õigust seda nurgaadvokaadi võtetega meie küljest ära võtta. Nii nagu toimus Petserimaa koloniseerimine, peab toimuma ka dekoloniseerimine. Rahvusvahelise õiguse alusel vastutab kõige eest kolonisaator ja kannab kõik kulud. Eesti Vabariigi seadused aga ütlevad, kellel on ja kellel pole õigus Petserimaal elada.

Seniks on vajalik Seto kogukonna igakülgne arendamine Eestis, et tulevikus laieneda kogu Petserimaale! Täname Vikipeediat, kus Petseri ja Petserimaa kuulub de jure Eestile koos märkusega, et osa sellest on Venemaa Föderatsiooni poolt okupeeritud.

Olen vaimustatud setode võimest oma tavasid järgides teostada end keeleliselt, kultuuriliselt, majanduslikult ja poliitiliselt! Ma tänan setosid, kes te oma kongressidel olete toetanud Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikkust ja õiget riigipiiri. Kontrolljoon tuleb aga viivitamatult välja ehitada! Tulevikus jääb see omamoodi Tannenbergi liiniks. Seal võetakse rajalt maha rohelised mehikesed, kellel on õnnestunud märkamatult üle Irboska kõrgustiku hiilida!

Eesti Vabariik ei vaja uut piirilepingut! Maksev piirileping aastast 1920 on olemas. Iga huviline võib selle leida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate lepingute registrist šifri 11 LTS 29 alt. Kõik meid tunnustanud välisriigid tegid seda just selle lepinguga määratletud piirides . Uus piirileping on petserimaalaste alatu reetmine! Selle eest palun teilt vabandust! Õnneks saab Riigikogu seda heastada, jättes uue piirilepingu ratifitseerimata.

Idapiiri küsimus pole eraisikute ega seto kogukonna, vaid kogu Eesti rahva tõsine riigiõiguslik mure. Selle lahendamisel ei saa kõne alla tulla põhiseadust rikkudes Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse kahjustamine.

Kui me hetkel pole läbirääkimisvõimelised, siis külmutagem need. See pole küll lahendus, aga pole ka järeleandmine.

Setode lipuga Välisministeeriumi ees

Soome rahvuskangelane marssal Mannerheim on öelnud, kui rahvas loovutab jalatäie oma riigile kuuluvat maad, ei vääri ta iseseisvust! Setode huvides saaks kasutada mitmesuguseid dekoloniseerimise, rahvusvahelise kohtupidamise, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni järgimise jm. võimalusi. Setodel on õigus takistamatult elada Tartu rahulepingu piirides kogu oma ajaloolisel asualal!

Meil pole kuhugi taganeda, meie selja taga on meri! Täna loovutame Petserimaa, homme nõutakse meilt mõnd teist maakonda!

Samal teemal:

Aldo Kals: amokijooks riigipiiri nimel oli asjatu järeleandmine

Aldo Kalsi kõne Eesti Terviklikkuse initsiatiivgrupi kogutud allkirjade üleandmisel

Rühma Eesti aasta emade ja isade avaldus

Piirileppe küsimuses avaldasid pärnakad arvamust nii kodulinnas kui Tallinnas

Eesti rahvas, piirilepe ja Põhiseadus?

Ajaloolane Aldo Kals: Tulemas on uus alandav hääletu alistumine

Pärnumaalased käisid pealinnas piirilepingu vastu meelt avaldamas

Tartu rahu äraandmine ja piirileppe tagajärjed

Eestiaegne mees alla ei anna: rahvahääletusel piirileping läbi ei läheks

Kas Eesti−Vene piirikõnelused on nagu lõõtspill, mis kohe alguses võimalikult laiali tõmmati?

Aldo Kals: Eesti ühiskond ei lepi iial nurgaadvokaadi võtetega põhiseadust rikkudes koostatud uue piirilepinguga

Pärnus austati Vabadussõjas langenuid ja muretseti valitsuse tegevuse pärast

Pärnus tähistatakse Tartu rahulepingu aastapäeva, kas viimast korda?

Martensi väljakul tauniti ettevalmistatud piirilepingut

Pärnu Valijate Mõtteklubi teemaks oli riigipiir

Jüri Saar: Esmalt liiduleping, nüüd siis piirileping

Jäta vastus