Blogi avalehel

Paikuse vallas soovitakse jätkata mõistliku kulutamisega

December 22nd, 2009

Väljavõtteid Paikuse valla järgmise aasta eelarve arutelult, mis toimus eilsel Paikuse Vallavolikogu istungil.

paikuse-vallavalitsuse-majapaikuse-volikogu-istung

Fotodel: Paikuse vallamaja ja vaade volikogu istungite ruumi

Paikuse vallas elab praegu 3870 (01.12.09 seisuga) elanikku. Huvitav on jälgida, milliseks osutub Pärnu maakonna ühe edukama ja tasakaalustatuma arenguga valla järgmise aasta majandusseis üleüldise masu tingimustes.

Võrdlevaks meeldetuletuseks olgu toodud 2008. aasta kulude ja finantstehingute kogumaht, milleks oli 57 767 642,25 krooni. 2009. a. plaanitud aastaeelarveks kavandati 76 517 432 krooni, millest praeguseks on täidetud summa suurus 72 575 360. Arvestamata on jäänud detsembrikuu.

2010. aasta kogumahtu plaanitakse 47 841 600, mis on võrreldes üleeelmise aastaga ca 10 miljonit väiksem ja vaadeldes käesoleva aastaga kasvab vahe vähenemise suunas jämedalt 28 miljoni ümber.

Nähes muutuste liikumist kahe viimase ja eeloleva aasta kavatsuste lõikes, ilmneb vaatamata kogumahu vähenemisele heamärgilisi püüdeid. Näiteks perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele tehtavad kulutused tahetakse säilitada stabiilselt enamvähem samal tasandil, mis on seni olnud. Planeeritav summa jääb 880 tuhandele kroonile, mida eelmistel aastatel on umbes samas mahus kasutatud. Sellest kõige rohkem kulub õppetoetusteks, 550 tuhat, peretoetusteks 210 tuhat. Muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele on suurusjärgus 80 tuhat ja sotsiaalteenustele eraldatakse 40 tuhat krooni.

Vaid sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele on eakate sotsiaalse kaitse real kahanenud märgatavalt. Kui 2008. aastal eraldati 100 tuhat krooni ja seda kasutati isegi veidi rohkem, siis käesolevaks aastaks planeeritud 60 000 kroonist kasutati vaid kolmandiku. Nii on järgmisele aastale kavandatud küll 40 000 krooni, kuid ollakse valmis seda summat kohe suurendama, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Sama lugu on ka perekondade ja laste sotsiaalse kaitsega. Järgmisele aastale planeeritud 880 tuhat krooni on stabiilselt sarnane käesoleva ja eelmise aastaga. Kui tööpuudus jätkub ja töötukassast makstav tähtaeg möödub, võib abisaajate arv järsult kasvada ning sellega on juba arvestatud. Abivajadused võivad olla erinevad: osaline kütte, elektri ja muude majapidamiskulude kompenseerimine.

Eile Paikuse Vallavalitsusse jõudnud kirjas teatab Siseministeerium, et uue tervisekeskuse rajamiseks vajamineva 40 miljoni krooniga on pealinnas arvestatud ja taotlus on arvatud reservi. Arvestades praegust ehitushindade jätkuvat langust, võib loota ka 25 või 30 miljoniga ehituse valmimist. Praeguse arengu kohaselt võiks lähiajal lisada järgmise aasta eelarvele ca 30 miljoni suuruse investeeringu tervisekeskuse rajamiseks. Seega kasvaks 2010. aastaeelarve kogumaht kusagile võibolla 77 miljoni kanti, mis oleks 2009. aastaga võrreldav kogumaht.

Muret teeb üksikisiku tulumaksu laekumise jätkuv vähenemine. Prognoositavalt väheneb järgmisel aastal käesoleva aastaga võrreldes laekumine ca 2,3 miljonit. 2009. a. laekumine on 27,3 miljonit ja 2010 aasta prognoos 25 miljonit, kus juures tehti ettepanek vähendada prognoositavat summat veelgi, kuni 23,5 miljoni kroonini. Täpsem järgmise aasta prognoos selgub aprillis.

kuno-erkmann-ettekannet-tegemas

Kuno Erkmann ettekannet tegemas

Mõnda sellest, mida rääkis eilsel volikogu istungil vallavanem Kuno Erkmann. „Säilitame meeskonnad ja stabiilsuse. Niipea kui projektipõhiste taotlustega midagi avaneb, saame investeeringutega järgmisel aastal kohe hooga edasi minna,” püüdis Erkmann säilitada optimismi, kes siiski rääkis rohkem kokkuhoiu võimalustest. Tema sõnul lähevad majanduskuludest vähendamisele autokütused, telefonid, samuti koolitused. „Midagi pole teha, kui raha ei ole. Need rahad mis riik on koolituse jaoks andnud, selle kasutame muidugi ära kuid rohkem juurde ei pane. Majanduskulude kokkutõmbamisega säilitame selle potensiaali, et inimesed ja üksused töötaksid senises koosseisus ja teenuse kvaliteet jääks endiseks,” andis vallavanem ülevaate sellest kuidas kokkuhoidlikumalt elades säilitada optimaalsetest vajadustest kinnipidavalt olemasolevat taset. „Pühad on tulekul ja kui me valla allüksustes (koolid, lasteaiad, spordikeskused jne) 8 päevaks kustutame tuled, kütte reguleerime miinimum temperatuurile, siis me võidame kuus juba kolmandiku. See on täna mitme inimese töötasu,” tõi ta väikese näite võimalustest, mida tuleb maksimaalsel määral kõikjal ja alati kasutada.

Tänavavalgustusele elektri- ja hooldustöödeks läheb 600 tuhat krooni. 640 valgustit võtavad 300 tuhat kW ehk teiste sõnadega läheb see vallale maksma 420 tuhat krooni. Selliselt on plaanitud järgmise aasta valgustuse kuludeks ca1 miljon, mida on 500 tuhat vähem võrreldes senisega „Kui nüüd pooled valgustid välja keerata, siis võidab vast 150 tuhat krooni, sest teeninduskulud jäävad ikkagi alles,” kalkuleeris Erkmann. „Milline keskkonna kvaliteedi allalangemine toimuks poolte valgustite väljalülimisel! Me oleme Põhjamaa rahvas ja seepärast peab meil olema valgust rohkem, sest pimedust on niigi palju. Nii on inimesed hoopis rõõmsamad ja kas 150 või 200 tuhat väärib seda tühist kokkuhoidu 50 miljoni suuruse eelarve juures, et pooled pirnid välja keerata,” arutles vallavanem, kes on seisukohal, et kokkuhoid valgustuselt ei vääri pingutust. Ta leidis, et tullakse toime. Pealegi võib häda sunnil kasutada nn reservi, mis on investeeringu rahana arvele võetud. Parem tõmmata investeeringut koomale, aga tänavavalgustuse pealt kokku ei hoita.

ain-jakobson-pusti

Ain Jakobson (püsti)

Ain Jakobsoni vastutusvaldkonda kuuluvad kommunikatsioonid, muud tehnilised küsimused, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, territoriaalplaneerimine. Tema rääkis sellest, et praegu on käimas üleminek säästupirnidele. Selleks tuleb välja vahetada ka armatuurid. Ühe komplekti vahetus maksab umbkaudu 1200 krooni. Kulutused säästupirnidele üleminekule tasub end ära 2,5 aastaga. Säästupirnid valgustavad ka suuremat ringi.

Vallavanema jutust selgus, et tegelikult oleks valgustusele veelgi rohkem raha vaja, vähemalt 1,8 miljonit, et teostada seda, mida on arengukavas planeeritud. Kavas on Toominga, Västriku ja Kodara tänavate rekonstrueerimine ning samas tuleb veel Paide maantee teine järk juurde ehitada, et teed edasi ehitada koos ringliikluse ja muu sellega kaasnevaga.
„Meil on eelarves kirjas, mida tahame teha. Alustame sellega, millega suudame pihta hakata. Läheb paremini, suundume seda teed pidi edasi ja võtame järgmise objekti käsile jne,” oli vallavanem volikogu liikmetele selgitusi jagades täis teotahet.

Jutuks oli ka POL-ist väljaastumine ja sellega kaasnevad tagajärjed. „Kokkuhoiu mõttes POL-ist väljaastumine tähendaks paremal juhul nn jaanalinnu efekti, mis tekitaks teistpidi mitmesuguseid tagasilööke ja ei läheks vallale sugugi odavamalt maksma,” võttis Erkmann arutelu seniste kogemuste põhjal lühidalt kokku ja ütles lõpuks, et Pärnumaa on üks tervik ja seepärast peavad kõik koostööd tegema – vaid nii on Pärnumaal hea ning uhke tunne elada

Üks vastus “Paikuse vallas soovitakse jätkata mõistliku kulutamisega”

  1. Pärnumaa » Blog Archive » Paikuse valla 2010. aasta eelarve suureneb:

    [...] Paikuse vallas soovitakse jätkata mõistliku kulutamisega [...]

Jäta vastus