Blogi avalehel

Asutatud Lipu seltsi Sindi osakonnal on tahe austada Vabadussõja sangareid

December 19th, 2014

Lõppeva aasta viimase kuu 9. päeval asutati Sindis Eesti Lipu Seltsi esimene piirkondlik osakond terves riigis.

Eesti Lipu Seltsi Sindi osakonna asutajad

Loodud osakond on loogiline jätk edukalt toiminud Lipu seltsi, Sindi Linnavalitsuse ja Sindi Gümnaasiumi vahelisele koostööle, mis sai erilise hoo sisse 2010. aastal. Eesti lippu väärtustav sisuline töö algas Sindi inimesi kaasavalt aga aastal 2007 ja kõik asutajad on erinevatel aegadel liitunud aktiivselt Lipu seltsi tegemisi toetavatesse ettevõtmistesse juba ammu enne liikmeks astumise sooviavalduse esitamist.

Kuna osakonna asutajate liikmeskonda kuuluvad volikogu liige, linnapea, kooli direktor, kooli majandusjuhataja, algklasside õpetaja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, siis on oma valdkondi hästi tundvate inimeste näol tegemist läbilõikeliselt isikutega, kelle hea ühistegevus suudab tekitada Sindi kogukonnas täiendavat positiivset sünergiat. 18. detsembri koosolekul vaadati ühiselt üle järgmise aasta töökava peamised lõigud ja juba jaanuaris asutakse vastuvõetud otsuste raames tegutsema. Esialgse kava järgi pakutakse välja tosin või pisut enam suuremat ettevalmistust nõudvat ettevõtmist.

Tuleva aasta 16. juunil möödub 75 aastat viimasest suurest ülemaalisest Vabaduse Risti vendade (tolleaegses kõnepruugis) kokkutulekust Pärnus ja Sindis, mis toimus vahetult päev enne Nõukogude Punaväe sissetungi Eesti Vabariigi pinnale. 1940 aasta pöördelise suve ajalehed ei kajastanud Vabadussõja kangelaste suurt kogunemist mitte eriti palju. Kuid 18. juunil ilmunud Pärnu Päewaleht midagi siiski kirjutas. Sellest saame teada, et erirongidel saabus Pärnusse umbes 800 sangarit, kelle auks heisati Pärnu ja Sindi majadel sinimustvalged lipud. Saabuma pidanud kindral Laidoner jäi mõistetavatel põhjustel küll tulemata, aga see ei vähendanud sündmuse tähenduslikku sisu. Teda asendas kindral Jaan Soots. Sündmusterohke päeva ühe osana külastati ka Sindit, kuhu sõiduks haagiti veduri taha 33 reisivagunit.

Pärnu Päewaleht kirjutas, et Sindis korraldati sõjasangarite auks suurejooneline vastuvõtt. Jaama lähedale püstitati auvärav, mille juures seisid spaleeris kodutütred ja gaidid. Kindral Sootsi tervitasid linnavanem ja vabriku esindaja. Linn ja jaam olid lipuehtes. Kui Vabaduse Risti kavaleride ülipikk rivi orkestri saatel läbi linna koolihoone juurde sammus, tervitas tänavate äärde kogunenud rahvamurd oma kodumaa sangareid. Koolimaja juures tervitas külalisi Sindi laulukoor ja õpetaja Emil Paigaline tegi lühikese ülevaate Sindi vabriku ja linna arenguloost. Koolimaja juurest siirduti jalutuskäigule linna. Vaadati paisu ja vabrikut. Ringkäigu järel palus vabrikuvalitsus külalised laudadesse, mis olid kaetud vabriku pargis.

4. juunil tahab Lipu seltsi Sindi osakond ühildada lipu päeva tähistamise tolle mälestusväärse sündmuse meenutamisega ja korraldab koostöös linna erinevate asutuste, Kaitseliidu ja teiste organisatsioonide ning kodanike ühenduste kaasamisega mõjuvõimsa ürituse. Lipu päev kui riigi võimsaimale sümbolile pühendatud tähtpäev annab kahtlematult mõjusa põhjuse austada inimesi, kes kõige ennastsalgavamalt on sõdinud vabaduse tuules lehviva sinimustvalge lipu nimel.

Jäta vastus