Blogi avalehel

Väärikate ülikool alustas tegevust Pärnu kolledžis

January 7th, 2010

parnu-kolledz-lumesparnu-kolledz-lumehangede-taga

Kolmekuninga päeval  alanud esimesele õppepäevale saabusid kaugemalt tulijad juba paar tundi varem, et mitte hilineda. Hiljaks jäämise oht oli tõepoolest suur, sest Pärnu väärikate ülikooli peamise asutaja Mari Suurväli sõnul sai juba läinud aasta viimastel päeval selgeks, et 100 inimest mahutava auditooriumi istekohad on eelregistreerijate poolt täidetud ja rohkem osa võtta soovijaid enam ei registreeritud. Kuna kohale tuli enam kui kaks auditooriumi täit kuulajaid, siis otsustati korraldada esimene õppepäev kahes ruumis üheaegselt. Ühes ruumis toimuv edastati sõnas ja pildis kõrvalasuvasse ruumi. Niisuguse korraldusega õppus viidi läbi Pärnu kolledžis kuuldavasti esmakordselt.

pidevas-taiendamisestais-auditoorium

Koolitusele olid oodatud pärnumaalased, kellel vanust 50 ja rohkem. Kuni 2. juunini kaks korda kuus kolmapäeviti peetavatel õppustel avardatakse ümbritseva elukeskkonna suhtlusvõimalusi läbi ühiskonnas toimuvate muutuste teadvustamise, et toetada inimeste kohanemist pidevalt teisenevas maailmas. Õppuste käigus soovitakse arendada sotsiaalset vastutustunnet ning isiksuse loovuse ja annete esiletoomist.

valter-parve-toob-toole-juurdekuulajaid-jatkus-valjapoole-auditooriumigi

Ühiskondlik ootus säärase õppevormi järele näib olevat eilse kogemuse põhjal väga kõrge. Juhuslikul valikul tehtud küsitluste põhjal selgus, et koolitusel soovivad osaleda isegi need inimesed, kes on lõpetanud rohkem kui ühe kõrgema õppeasutuse või on koguni ise mitmeid sarnase sisuga loenguid pidanud. Samas võis kohata ka piisavalt palju neid, kelle hariduslik ettevalmistus polnud nii hea ja nende inimeste ootused piirdusid märksa tagasihoidlikema lootustega. Mitmed soovisid end täiendada näiteks arvutiga toimetulemise osas.

Loengute temaatika on aga väga laiahaardeline. Peamiste märksõnadena nimetas Suurväli kogukonna arendamise võimalusi, põlvkondade sidusust, osalemist ühiskonnaelus, sotsiaalset kaitset, õigusalase teabe kättesaadavust, muidugi tervist, aga ka üleüldist aktiivset vananemist. Keskkonna säästev areng, teadusuudised ja info majanduselu kohta on loomulikult paljusid inimesi huvitavad teemad. Ehkki Tallinnas on sarnane ülikool edukalt tegutsenud juba pikemat perioodi, ei soovita Pärnus pealinna ettevõtmist üksüheselt matkida vaid tahetakse luua Tallinna eeskujul Pärnu isepära arvestav ülikool. Kuigi näidisvara oli Tallinnast võtta, ei asunud Suurväli Pärnus mitte päris tühjale kohale uut looma. IRL-i Pärnu Väärikate klubi esimehena on tal juba teatud kogemused omandatud ja teab, millises osas selleealised inimesed end täiendada soovivad.

talvi-marja-ja-urmas-reinsalukorvalolevas-auditooriumis

Eilsel esimesel koolipäeval kuulsid kohaletulnud inimesed väärikast elust Tallinna ülikooli emeriitprofessor Talvi Märja ettekande põhjal, mis oli vast sissejuhatus kogu järgnevale õppeperioodile. Teisena rääkis riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu eakate sotsiaalsest kaitsest.

Edaspidi on loota esinema ka Pärnu kolledži oma lektoreid, kelleks on Taavi Tamberg, Sulev Alajõe, Valter Parve, Margus Kõomägi, Marika Tettermann, Heli Tooman, Anu Aunapuu. Mari Suurväli arvab, et miks mitte kutsuda väljapoolt ka näiteks riigikogu esimees Ene Ergma, kes võiks rääkida astronoomiast ja tähistaevast. Külvar Mand räägib arstina kindlasti ihule märksa lähedasematest asjadest kui käsitleb teemadena üldlevinumaid haiguseid ja eaga kaasnevaid hingelisi pingeid. Kindlasti osutub väga huvipakkuvaks Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ettekanne. Tema suudab vast kõige terviklikumalt näha nii Pärnu linna kui maakonna arengut.

Lisaks loengutele korraldatakse ka praktilisi töötubasid ja õppekäike. Vahetatakse kogemusi köögis, käsitöös, aianduses ja muus vallas. Tutvutakse arvutitega, külastatakse konkursi „Kaunis kodu” maakonna parimaid, samuti hoolekande asutusi.

Vähemalt alguses on loengud tasuta, sest esinejad teevad seda tööd vabatahtlikult. Võimalik, et õppereiside eest tuleb ka tasuda. Kuid erinevate projektide esitamisega loodetakse siiski täiendavat lisaraha hankida, et elukestvat õpet võimalikult kättesaadavamaks kõigi jaoks muuta. Kolledži ruumid ja kasutatav tehnika on tasuta. Pärnu kolledži direktor Henn Vallimäe suhtumine on väga soosiv.

Samal teemal:

Väärikate Ülikool

2 vastus “Väärikate ülikool alustas tegevust Pärnu kolledžis”

  1. Pärnumaa » Blog Archive » Toomas Kivimägi esines Väärikate ülikooli kuulajate ees:

    [...] Väärikate ülikool alustas tegevust Pärnu kolledžis [...]

  2. Pärnumaa » Blog Archive » Väärikad on jälle õpihoos!:

    [...] Väärikate ülikool alustas tegevust Pärnu kolledžis [...]

Jäta vastus