Blogi avalehel

Paikuse valla 2010. aasta eelarve suureneb

January 29th, 2010

Väljavõte Paikuse Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokollist

vallamaja-talve-ruppes

Paikuse vallamaja talve rüppes

Vallavanem Kuno Erkmanni selgitusel on eelarve võrreldes esimese lugemisega suurenenud üle 15 miljoni krooni. 15 miljonit lisandub eelarvesse prognoositava laenuvõtmise summana, et täita omafinantseeringu osa võimaliku Paikuse tervise- ja spordikeskuse ehitamise rahastamisega programmi KOIT raames saadavale toetusele. Lisaks on mõnevõrra vähenenud perioodi alguse vaba jääk seoses vajalike kannete tegemisega aasta lõpul ja tulud suurenenud tulenevalt riigi poolt eraldiste suurendamisega tasandusfondi. Tänase seisuga ei ole veel teada riigipoolse teederaha summat. Maamaksumäär jääb samaks. Investeeringuid on planeeritud eelarvesse summas 22 492 984 krooni ulatuses, mis moodustab 35,7 % eelarve summast.

Arutluse all olid Reiu sadamaprojektiga seosesolevad küsimused ja tänavavalgustuse olukord. Komisjoni esimees Eero Rändla tegi vallavalitsusele energia kokkuhoiust lähtudes ettepaneku üle vaadata tänavavalgustuse praegused kasutatavad režiimid. Paikuse Vallavalitsuse liige Ain Jakobson teatas, et vald jätkab vanade energiamahukate valgustite väljavahetamist säästuvalgustitega ja teostab majanduslikud arvutused aegreleede kasutusele võtmise osas.

Komisjoni tööplaani tutvustamise arutelul tegi Eero Rändla ettepaneku leida koostöövõimalusi Pärnu linna ja Sindi volikogude eelarve- ja arengukomisjonidega. Pärnu linnas on komisjon suurearvuline, seega peaks sealt valima kitsamalt teatud lõikude eest vastutavad liikmed, et kaasata linnavalitsuse vastava ala töötajaid, kellega ühisprobleeme arutada ja koostööd teha. Tuleb leida mingi ühisosa või teema, mida koos arutada ja millest ka edaspidi tulu võiks tulla.

Kuno Erkmann lisab, et Pärnuga saab arutada kõnniteede ja Reiu – Raeküla projekti. Heiki Mägi ettepanekul võiks arutelu teemaks olla näiteks treeningpaigad ja puhkekeskused. Ain Jakobsoni arvates peaks ÜVK teemal linnaga kohtuma ka selleks, et ühiselt läbi arutada vee hinnad.

Samal teemal:

Paikuse vallas soovitakse jätkata mõistliku kulutamisega

Üks vastus “Paikuse valla 2010. aasta eelarve suureneb”

  1. Pärnumaa » Blog Archive » Paikuse valla käesoleva aasta eelarve maht vähenes 16%:

    [...] Paikuse valla 2010. aasta eelarve suureneb [...]

Jäta vastus